Sony Xperia SP - Gezichtsdetectie

background image

Gezichtsdetectie

Met gezichtsdetectie kunt u de focus richten op een gezicht dat niet in het midden

staat. De camera kan maximaal vijf gezichten herkennen. De gezichten worden

gemarkeerd met witte kaders. Met een geel kader wordt aangegeven op welk gezicht

wordt scherpgesteld. De focus wordt ingesteld op het gezicht dat zich het dichtst bij de

camera bevindt. U kunt ook op een van de kaders tikken om te bepalen op welk

gezicht moet worden scherpgesteld.

Gezichtsdetectie inschakelen

1

Activeer de camera.

2

Tik op en selecteer vervolgens .

3

Tik op en vervolgens op .

4

Tik op Scherpstel-modus > Gezichts-detectie.

Een foto maken met gezichtsdetectie

1

Wanneer de camera is geopend en Gezichts-detectie is ingeschakeld, richt u

de camera op uw onderwerp. Er kunnen tot 5 gezichten worden gedetecteerd

en elk gedetecteerd gezicht wordt in een kader geplaatst.

2

Druk de cameratoets half in. Met een geel kader wordt het gezicht aangegeven

waarop wordt scherpgesteld.

3

Druk de cameratoets volledig in als u een foto wilt maken.