Sony Xperia SP - Telefonische vergaderingen

background image

Telefonische vergaderingen

Met telefonische vergaderingen of gesprekken met meerdere partijen kunt u gelijktijdig

spreken met twee of meer personen.

Neem contact op met uw netwerkprovider voor informatie over het aantal deelnemers dat u

aan een telefonische vergadering kunt toevoegen.

Een telefonische vergadering tot stand brengen

1

Tik tijdens een gesprek op .

2

Kies het nummer van de tweede deelnemer en tik op . Nadat de tweede

deelnemer heeft geantwoord, wordt de eerste deelnemer in de wacht geplaatst.

3

Tik op om de tweede deelnemer toe te voegen aan de telefonische

vergadering.

4

Herhaal stap 1 t/m 3 om meer deelnemers toe te voegen aan het gesprek.

Een privégesprek met een deelnemer aan een telefonische vergadering voeren

1

Tik tijdens een telefonische vergadering op {0} deelnemers.

2

Tik op het nummer van de deelnemer met wie u een privégesprek wilt voeren.

3

Als u het privégesprek wilt beëindigen en wilt terugkeren naar de telefonische

vergadering, tikt u op .

Een deelnemer vrijgeven vanuit een telefonische vergadering

1

Tik tijdens een actieve telefonische vergadering op de knop met het aantal

deelnemers. Tik bijvoorbeeld op 3 deelnemers als er drie deelnemers zijn.

2

Tik op naast de deelnemer die u wilt vrijgeven.

Een telefonische vergadering beëindigen

Tik tijdens de telefonische vergadering op Tel. vergadering beëindigen.