Sony Xperia SP - Foto’s en video’s weergeven

background image

Foto's en video's weergeven

Gebruik het tabblad Afbeeldingen in de toepassing Album om foto's weer te geven en

video's af te spelen die u met de camera hebt vastgelegd of om soortgelijke content

weer te geven die u op het apparaat hebt opgeslagen. Alle foto's en video's worden in

een raster in chronologische volgorde weergegeven.

1

Geef foto's en video's weer in het tabblad Afbeeldingen

2

Geef foto's en video's weer in het tabblad Mijn albums

3

Geef menuopties weer

4

De datum van items in de groep

5

Tik op een foto of video om deze te bekijken

6

Blader omhoog of omlaag om de inhoud weer te geven

Foto's en video's weergeven

1

Tik in het Startscherm op .

2

Tik op Album .

3

Tik op een foto of video om deze te bekijken.

4

Veeg naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts

om de vorige foto of video weer te geven.

Als de schermstand niet automatisch verandert wanneer u uw apparaat een kwartslag draait,

schakelt u onder Scherm automatisch draaien het selectievakje Instellingen > Scherm in.

De grootte van de miniaturen wijzigen

Spreid twee vingers uit elkaar om uit te zoomen of knijp twee vingers samen om

in te zoomen als u miniaturen van foto's en video's in Album bekijkt.

In- of uitzoomen op een foto

Spreid twee vingers uit elkaar om uit te zoomen of knijp twee vingers samen om uit te

zoomen als u een foto bekijkt.

Een diavoorstelling van uw foto's bekijken

1

Tik bij het bekijken van een foto op het scherm om de werkbalken weer te

geven en en trik op > Diavoorstelling om het afspelen te starten van alle foto's

in een album.

2

Tik op een foto om de diavoorstelling te beëindigen.

75

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Een diavoorstelling van uw foto's bekijken met muziek

1

Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven,

waarna u op > SensMe™ slideshow tikt.

2

Selecteer de muziek en het thema die u wilt gebruiken voor de diavoorstelling

en tik vervolgens op . De albumapplicatie analyseert uw foto's en maakt

gebruik van de SensMe™-muziekgegevens om een diavoorstelling af te spelen.

3

Als u het afspelen wilt onderbreken, tikt u op het scherm om de knoppen weer

te geven en tikt u vervolgens op .

Een video afspelen

1

Open het tabblad Afbeeldingen of het tabblad Mijn albums in Album.

2

Gebruik de rasterweergave of de lijstweergave om te zoeken naar de video die

u wilt openen.

3

Tik op de video om deze af te spelen.

4

Als er geen afspeelknoppen worden weergegeven, tikt u op het scherm om

deze weer te geven. Tik nogmaals op het scherm om de knoppen weer te

verbergen.

Een video onderbreken

1

Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de

zoombesturingselementen weer te geven.

2

Tik op .

Een video vooruit- en terugspoelen

1

Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de

zoombesturingselementen weer te geven.

2

Sleep de voortgangsbalkmarkering naar links om terug te spoelen of naar

rechts om vooruit te spoelen.

Het volume van een video aanpassen

Druk op de volumetoets.