Sony Xperia SP - Aplikasi sokongan

background image

Aplikasi sokongan

Untuk mengakses aplikasi Sokongan

1

Dari skrin Aplikasi anda, cari dan ketik .

2

Cari dan ketik item sokongan yang diperlukan.