Sony Xperia SP - Status dan gambaran keseluruhan ikon pemberitahuan

background image

Status dan gambaran keseluruhan ikon pemberitahuan

Ikon status

Ikon status berikut mungkin kelihatan pada skrin anda:

Kekuatan isyarat
Tiada isyarat
Perayauan
GPRS tersedia
EDGE tersedia
LTE tersedia
NFC diaktifkan
3G tersedia
Menghantar dan memuat turun data GPRS
Menghantar dan memuat turun data EDGE
Menghantar dan memuat turun data 3G
Rangkaian tersedia
Menghantar dan memuat turun data
Mod STAMINA diaktifkan
Status bateri
Bateri sedang dicas
GPS diaktifkan
Mod pesawat diaktifkan
Fungsi Bluetooth® diaktifkan
Kad SIM tidak dimasukkan
Mikrofon dibisukan
Telefon speaker dihidupkan
Mod senyap
Mod getar
Penggera ditetapkan
Penyelarasan sedang berjalan
Masalah dengan daftar masuk atau penyelarasan
Sambungan Wi-Fi® didayakan dan rangkaian wayarles tersedia

Bergantung pada pembekal khidmat, rangkaian dan/atau rantau anda, fungsi atau

perkhidmatan yang diwakili oleh sesetengah ikon dalam senarai ini mungkin tidak tersedia.

120

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Ikon pemberitahuan

Ikon pemberitahuan berikut mungkin kelihatan pada skrin anda:

Mesej e-mel baru
Mesej teks baru atau mesej multimedia
Mel suara baru
Peristiwa kalendar akan datang
Lagu sedang dimainkan
Peranti bersambung dengan komputer melalui kabel USB
Mesej amaran
Mesej ralat
Panggilan terlepas
Panggilan sedang berjalan
Panggilan tertunda
Pemajuan panggilan dihidupkan
Kemas kini perisian tersedia
Memuat turun data
Memuat naik data
Lebih banyak pemberitahuan (tidak dipaparkan)