Sony Xperia SP - Menyemak imbas web

background image

Menyemak imbas web

Penyemak imbas web Google Chrome™ untuk peranti Android™ siap diprapasang

dalam kebanyakan pasaran. Pergi ke http://support.google.com/chrome dan klik

pautan "Chrome for Mobile" untuk mendapatkan maklumat terperinci selanjutnya

tentang cara menggunakan penyemak imbas web ini.

Untuk menyemak imbas dengan Google Chrome™

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik .

3

Masukkan istilah carian atau alamat web dalam medan carian dan alamat,

kemudian ketik Pergi pada papan kekunci.

Gambaran keseluruhan penyemak imbas web

1

Medan carian dan alamat

2

Muat semula halaman

3

Akses tab penyemak imbas

4

Lihat bantuan dan pilihan

5

Undur satu halaman dalam sejarah penyemak imbas

87

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.