Sony Xperia SP - Tetapan mesej

background image

Tetapan mesej

Untuk menukar tetapan pemberitahuan mesej anda

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik , kemudian ketik Tetapan.

3

Untuk menetapkan bunyi pemberitahuan, ketik Nada pemberitahuan dan pilih

pilihan.

4

Untuk tetapan pemberitahuan lain, tandakan atau jangan tandakan kotak

semak yang relevan.

Untuk menukar tetapan laporan penghantaran bagi mesej keluar

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik , kemudian ketik Tetapan.

3

Ketik Laporan penghantaran untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan laporan

penghantaran.