Sony Xperia SP - Pemesejan segera dan chat video

background image

Pemesejan segera dan chat video

Anda boleh menggunakan aplikasi pemesejan segera dan chat video Google

Hangouts™ pada peranti anda untuk bersembang dengan rakan yang juga

menggunakan aplikasi pada komputer, peranti Android™ dan peranti lain. Anda boleh

menjadikan sebarang perbualan kepada panggilan video dengan beberapa rakan dan

anda boleh menghantar mesej kepada rakan walaupun mereka di luar talian. Anda

juga boleh melihat dan berkongsi gambar dengan mudah.
Sebelum anda mula menggunakan Hangouts™, pastikan bahawa anda mempunyai

sambungan Internet dan akaun Google™ yang berfungsi. Pergi ke http://

support.google.com/hangouts dan klik pautan "Hangouts pada Android anda" untuk

mendapatkan maklumat lebih terperinci tentang cara menggunakan aplikasi ini.

Fungsi panggilan video hanya berfungsi pada peranti dengan kamera depan.

52

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

1

Mulakan panggilan video atau chat

2

Pilihan

3

Senarai kenalan

Untuk memulakan mesej bual atau panggilan video

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Hangouts.

3

Ketik , kemudian masukkan nama kenalan, alamat e-mel, nombor telefon atau

bulatkan nama dan pilih entri yang berkaitan daripada senarai dicadangkan.

4

Untuk memulakan sesi pemesejan segera, ketik

.

5

Untuk memulakan panggilan video, ketik

.

Untuk membalas mesej bual atau menyertai panggilan video

1

Apabila seseorang menghubungi anda di Hangouts, atau kelihatan dalam

bar status.

2

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik mesej atau panggilan video untuk

mula berbual.

Untuk mengetahui selanjutnya tentang Hangouts™

Apabila aplikasi Hangouts™ dibuka, ketik , kemudian ketik Bantuan.

53

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.