Sony Xperia SP - Mengatur mesej anda

background image

Mengatur mesej anda

Untuk memadamkan mesej

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik perbualan yang mengandungi mesej yang mahu dipadamkan.

3

Sentuh terus mesej yang mahu dipadamkan, kemudian ketik Padam mesej >

Padam

.

Untuk memadam perbualan

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik , kemudian ketik Padam perbualan.

3

Tandakan kotak semakan untuk perbualan yang anda ingin padam, kemudian,

ketik > Padam.

Untuk membintangkan mesej

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik perbualan yang anda mahu buka.

3

Dalam mesej yang anda mahu bintangkan, ketik .

4

Untuk menyahbintang mesej, ketik .

Untuk melihat mesej yang dibintangkan

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik , kemudian ketik Mesej berbintang.

3

Semua mesej yang dibintangkan kelihatan dalam senarai.

51

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mencari mesej

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik , kemudian ketik Cari.

3

Masukkan kata kunci carian anda. Hasil carian kelihatan dalam senarai.