Sony Xperia SP - Membuat panggilan daripada mesej

background image

Membuat panggilan daripada mesej

Untuk memanggil penghantar mesej

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketuk perbualan.

3

Ketik nama atau nombor penerima pada bahagian atas skrin, kemudian pilih

nama atau nombor penerima daripada senarai yang kelihatan.

4

Jika penerima disimpan dalam kenalan anda, ketik nombor telefon yang anda

ingin panggil. Jika anda belum menyimpan penerima dalam kenalan anda, ketik

.

Untuk menyimpan nombor penghantar sebagai kenalan

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik > Simpan.

3

Pilih kenalan sedia ada, atau ketik Wujudkan kenalan baru.

4

Sunting maklumat kenalan dan ketik Selesai.