Sony Xperia SP - Membaca dan menghantar mesej

background image

Membaca dan menghantar mesej

Aplikasi Pemesejan menunjukkan mesej anda sebagai perbualan, yang bermakna

semua mesej kepada dan daripada orang tertentu dikumpulkan bersama. Untuk

menghantar mesej multimedia, anda perlu tetapan MMS yang betul pada peranti

anda. Lihat

Tetapan Internet dan pemesejan

pada halaman 34.

1

Kembali ke senarai perbualan

2

Lihat pilihan

3

Mesej yang dihantar dan diterima

4

Butang hantar

5

Lampirkan fail

6

Lampirkan lokasi

7

Lampirkan klip bunyi

8

Ambil foto dan lampirkannya

9

Lampirkan foto yang disimpan pada peranti anda

10 Medan teks

Untuk membuat dan menghantar mesej

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik .

3

Ketik , kemudian ketik Tambah penerima dan pilih kenalan daripada senarai

Kenalan. Jika penerimanya tidak disenaraikan sebagai kenalan, masukkan

nombor penerima secara manual dan ketik .

4

Setelah anda selesai menambah penerima, ketik Selesai.

5

Ketik Tulis mesej dan masukkan teks mesej anda.

6

Jika anda hendak menambah fail media, ketik dan buat pilihan.

7

Untuk menghantar mesej, ketik Hantar.

Jika anda keluar daripada mesej sebelum menghantarnya, ia akan disimpan sebagai draf.

Perbualan akan diteg dengan perkataan Draf:.

50

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk membaca mesej yang diterima

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik perbualan yang dikehendaki.

3

Jika mesej belum dimuat turun lagi, ketik terus mesej, kemudian, ketik Muat

turun mesej

.

Untuk membalas mesej

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik perbualan yang mengandungi mesej.

3

Masukkan balasan anda dan ketuk Hantar.

Untuk menghantar semula mesej

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik perbualan yang mengandungi mesej yang anda mahu hantar semula.

3

Sentuh terus mesej yang anda ingin hantar semula, kemudian, ketik

Kehadapankan mesej

.

4

Ketik , kemudian ketik Tambah penerima dan pilih kenalan daripada senarai

Kenalan. Jika penerimanya tidak disenaraikan sebagai kenalan, masukkan

nombor kenalan secara manual dan ketik .

5

Setelah anda selesai menambah penerima, ketik Selesai.

6

Sunting mesej, jika perlu, kemudian ketik Hantar.

Dalam langkah 4, anda juga boleh mengetik Kepada dan memasukkan nombor telefon

penerima secara manual.

Untuk menyimpan fail yang terkandung dalam mesej yang diterima

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik perbualan yang anda mahu buka.

3

Jika mesej belum dimuat turun lagi, ketik dan tahan mesej, kemudian, ketik

Muat turun mesej

.

4

Sentuh dan tahan fail yang anda hendak simpan, dan pilih pilihan yang

dikehendaki.