Sony Xperia SP - Skrin utama WALKMAN

background image

Skrin utama WALKMAN

Skrin utama WALKMAN memberikan anda gambaran keseluruhan semua lagu pada

peranti anda serta lagu yang tersedia pada Music Unlimited. Dari sini anda boleh

uruskan album dan senarai main anda, wujudkan jalan pintas, dan atur muzik anda

mengikut suasana dan tempo menggunakan saluran SensMe™.

1

Carta dibekalkan oleh Music Unlimited

2

Keluaran baru dibekalkan oleh Music Unlimited

3

Senarai main diketengahkan yang dibekalkan oleh Music Unlimited

4

Semak imbas muzik anda mengikut artis

5

Semak imbas muzik anda mengikut lagu

6

Semak imbas muzik anda mengikut album

60

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

7

Semak imbas semua senarai main

8

Kumpul pautan kepada muzik dan kandungan yang berkaitan yang anda dan

rakan telah berkongsi menggunakan khidmat dalam talian

9

Urus dan sunting muzik anda menggunakan saluran Music Unlimited

10

Buka pemain muzik "WALKMAN"

Sony Entertainment Network dengan Video Unlimited dan Music Unlimited tidak tersedia

dalam setiap pasaran. Langganan yang berasingan diperlukan. Terma dan syarat tambahan

dikenakan.

Untuk memaparkan skrin utama WALKMAN

1

Daripada Skrin utama, ketik > .

2

Jika skrin utama WALKMAN tidak dipaparkan, ketik .

Untuk menambah jalan pintas ke lagu

1

Dari skrin utama WALKMAN, semak imbas ke lagu yang anda mahu wujudkan

jalan pintas.

2

Sentuh terus tajuk lagu.

3

Ketik Tambah sebagai jalan pintas. Jalan pintas kini kelihatan dalam skrin

utama WALKMAN.

Anda tidak boleh menambah jalan pintas ke lagu daripada Music Unlimited.

Untuk menyusun semula jalan pintas

Dari skrin utama WALKMAN, sentuh terus jalan pintas sehingga ia menjadi

besar dan peranti anda bergetar, kemudian seret item tersebut ke lokasi baru.

Untuk memadamkan jalan pintas

Dari skrin utama WALKMAN, sentuh terus jalan pintas sehingga ia menjadi

besar dan peranti anda bergetar, kemudian seret item tersebut ke .

Anda hanya boleh memadam jalan pintas yang anda cipta sendiri.

Anda juga boleh menyeret jalan pintas lalai ke tetapi ia hanya disembunyikan, bukan

dipadamkan.

Untuk mengemas kini muzik anda dengan maklumat terkini

1

Dari skrin utama WALKMAN, ketik .

2

Ketik Muat turun maklumat muzik > Mula. Peranti anda mencari dalam talian

dan memuat turun seni album terkini yang tersedia dan maklumat lagu untuk

muzik anda.

Aplikasi saluran SensMe™ diaktifkan apabila anda memuat turun maklumat muzik.

Untuk mendayakan aplikasi saluran SensMe™

Dari skrin utama WALKMAN, ketik , kemudian ketik Muat turun maklumat

muzik

> Mula.

Aplikasi ini memerlukan sambungan rangkaian mudah alih atau Wi-Fi®.

Untuk memadam lagu

1

Buka skrin utama WALKMAN, kemudian semak imbas ke lagu yang anda ingin

padam.

2

Sentuh terus tajuk lagu, kemudian, ketik Padam.

Anda juga boleh memadam album dengan cara ini.

61

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.