Sony Xperia SP - Pengecaman muzik dengan TrackID™‎

background image

Pengecaman muzik dengan TrackID™

Gunakan perkhidmatan pengecaman muzik TrackID™ untuk mengenal pasti trek

muzik yang anda dengar dimainkan di sekitar anda. Hanya rakam sampel ringkas lagu

itu dan anda akan mendapat maklumat artis, tajuk dan album dalam masa beberapa

saat. Anda boleh membeli trek yang dikenal pasti oleh TrackID™ dan anda boleh

melihat carta TrackID™ untuk melihat perkara yang dicari oleh pengguna TrackID™ di

seluruh dunia . Untuk hasil terbaik, gunakan teknologi TrackID™ di tempat yang sunyi.

63

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

1

Lihat pilihan TrackID

2

Lihat carta muzik semasa

3

Lihat sejarah hasil carian

4

Rakam dan kenal pasti muzik

Aplikasi TrackID™ dan perkhidmatan TrackID™ tidak disokong di semua negara/rantau, atau

oleh semua rangkaian dan/atau pembekal khidmat di semua kawasan.

Mengenal pasti muzik menggunakan teknologi TrackID™

1

Dari Skrin utama anda, ketik

2

Cari dan ketik TrackID™, kemudian pegang peranti anda ke arah sumber

muzik.

3

Ketik . Jika trek tersebut dicam oleh perkhidmatan TrackID™, hasilnya akan

kelihatan pada skrin.

Untuk kembali ke skrin mula TrackID™, tekan

.

Untuk melihat carta TrackID™

Buka skrin aplikasi TrackID™, kemudian ketik Carta. Carta dari rantau anda

sendiri ditunjukkan.

Untuk melihat carta TrackID™ dari rantau lain

1

Buka skrin aplikasi TrackID™, kemudian ketik Carta.

2

Ketik > Wilayah dan kemudian pilih negara atau rantau.

Untuk membeli trek yang dicam oleh aplikasi TrackID™

1

Setelah trek dicam oleh aplikasi TrackID™, ketik Muat turun.

2

Ikuti arahan pada peranti anda untuk melengkapkan pembelian anda.

Anda juga boleh memilih trek untuk dibeli dengan membuka tab Sejarah atau Carta dari skrin

mula TrackID™.

Untuk berkongsi trek

1

Setelah trek dicam oleh aplikasi TrackID™, ketik Kongsi, kemudian pilih

kaedah perkongsian.

2

Ikuti arahan pada peranti anda untuk melengkapkan prosedur.

Untuk melihat maklumat artis untuk trek

Setelah trek dicam oleh aplikasi TrackID™, ketik Maklumat artis.

Untuk memadamkan trek daripada sejarah trek

1

Buka skrin aplikasi TrackID™, kemudian ketik Sejarah.

2

Ketik tajuk trek, kemudian ketik Padam.

3

Ketik Ya untuk mengesahkan.

64

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.