Sony Xperia SP - Mendengar muzik

background image

Mendengar muzik

Gunakan aplikasi "WALKMAN" untuk mendengar muzik dan buku audio kegemaran

anda.

1

Semak imbas muzik anda

2

Cari lagu pada Music Unlimited dan semua lagu yang disimpan pada peranti anda

3

Lihat baris gilir main semasa

4

Seni album (jika tersedia)

5

Ketik untuk pergi ke lagu sebelumnya dalam baris gilir main

Sentuh terus untuk memutar balik dalam lagu semasa

6

Main atau jeda lagu

7

Ketik untuk pergi ke lagu seterusnya dalam baris gilir main

Sentuh terus untuk memaju pantas dalam lagu semasa

8

Kocok lagu dalam baris gilir main semasa

9

Ulang semua lagu dalam baris gilir main semasa

10 Penunjuk kemajuan – Seret penunjuk atau ketik sepanjang baris untuk maju pantas atau putar balik

11 Jumlah masa panjang lagu semasa

12 Baki masa lagu semasa

59

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memainkan lagu

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Jika skrin utama WALKMAN tidak dipaparkan, ketik .

3

Pilih kategori muzik, contohnya, di bawah Artis, Album atau Lagu, kemudian

semak imbas ke lagu yang anda ingin buka.

4

Ketik lagu untuk memainkannya.

Anda mungkin tidak dapat memainkan item yang dilindungi oleh hak cipta. Sila sahkan

bahawa anda mempunyai hak yang diperlukan bagi bahan yang anda ingin kongsi.

Untuk mencari maklumat berkaitan lagu dalam talian

Semasa lagu dimainkan dalam aplikasi WALKMAN, ketik seni album untuk

memaparkan butang tidak terbatas , kemudian ketik .

Butang tidak terbatas

memberikan anda akses kepada beberapa sumber maklumat

termasuk video pada YouTube™, lirik dan maklumat artis pada Wikipedia.

Untuk melaraskan kelantangan audio

Tekan kekunci kelantangan.

Untuk meminimumkan aplikasi "WALKMAN"

Apabila lagu dimainkan, ketik untuk pergi ke Skrin utama. Aplikasi

"WALKMAN" kekal dimainkan dalam latar belakang.

Untuk membuka aplikasi "WALKMAN" semasa ia dimainkan di latar belakang

1

Semasa lagu sedang dimainkan di latar belakang, ketik untuk membuka

tetingkap aplikasi yang terbaru digunakan.

2

Ketik aplikasi "WALKMAN".