Sony Xperia SP - Mempertingkat bunyi

background image

Mempertingkat bunyi

Untuk meningkatkan kualiti bunyi menggunakan Penyama

1

Semasa lagu dimainkan dalam aplikasi "WALKMAN", ketik .

2

Ketik Tetapan > Kesan bunyi > Penambahan bunyi.

3

Untuk melaraskan bunyi secara manual, seret butang jalur frekuensi ke atas

atau ke bawah. Untuk melaraskan bunyi secara automatik, ketik

dan pilih

gaya.

Untuk menghidupkan bunyi sekeliling

1

Apabila aplikasi "WALKMAN" dibuka, ketik .

2

Ketik Tetapan > Kesan bunyi > Penambahan bunyi > Tetapan > Bunyi

sekeliling (VPT)

.

3

Pilih tetapan, kemudian ketik OK untuk sahkan.