Sony Xperia SP - Memindahkan muzik ke peranti anda

background image

Memindahkan muzik ke peranti anda

Terdapat pelbagai cara untuk memindahkan muzik dari komputer ke peranti anda

Sambungkan peranti dan komputer menggunakan kabel USB, kemudian seret dan

lepaskan fail muzik terus ke dalam aplikasi pengurus fail pada komputer. Lihat

Menyambung peranti anda kepada komputer

pada halaman 98.

Jika komputer ialah PC, anda boleh menggunakan aplikasi Media Go™ daripada

Sony dan mengatur fail muzik, mewujudkan senarai main, melanggan podcast dan

banyak lagi. Ketahui lebih lanjut dan muat turun aplikasi Media Go™.

Jika komputer ialah Apple® Mac®, anda boleh menggunakan aplikasi Sony™ Bridge

for Mac untuk memindahkan fail media dari iTunes ke peranti anda.

Ketahui lebih lanjut dan muat turun Sony™ Bridge for Mac

.