Sony Xperia SP - Berkongsi muzik

background image

Berkongsi muzik

Untuk menghantar lagu

1

Buka skrin utama WALKMAN.

2

Semak imbas ke lagu atau album yang anda ingin hantar, kemudian sentuh

terus tajuk lagu.

3

Ketik Kongsi.

4

Pilih aplikasi daripada senarai, kemudian ikuti arahan pada paparan.

Anda juga boleh menghantar album dan senarai main dengan cara yang sama.

Berkongsi muzik pada Facebook™

Fungsi Muzik rakan mengumpul pautan ke muzik dan kandungan berkaitan muzik

yang anda dan rakan anda telah kongsi menggunakan Facebook™.

62

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk "Suka" lagu pada Facebook™

1

Semasa lagu dimainkan dalam aplikasi "WALKMAN", ketik seni album.

2

Ketik untuk menunjukkan anda "Suka" lagu pada Facebook™. Jika anda

mahukan, tambah komen dalam medan komen.

3

Ketik Kongsi untuk menghantar lagu ke Facebook™. Jika lagu berjaya diterima,

anda akan mendapat mesej pengesahan daripada Facebook™.

Untuk menguruskan muzik daripada rakan-rakan anda

1

Buka skrin utama WALKMAN, kemudian ketik Muzik rakan > Terbaru.

2

Ketik item untuk membukanya, kemudian kendalikannya seperti yang diingini.

3

Ketik untuk menunjukkan bahawa anda "Suka" lagu di Facebook™. Jika

anda mahu, tambah komen dalam medan komen.

Untuk melihat muzik yang dikongsi anda

1

Buka skrin utama WALKMAN, kemudian ketik Muzik rakan > Prkongsian sya.

2

Tatal ke item yang anda ingin buka, kemudian ketiknya. Semua komen

mengenai item, jika ada, dipaparkan.