Sony Xperia SP - Menggunakan log panggilan

background image

Menggunakan log panggilan

Dalam log panggilan, anda boleh melihat panggilan terlepas , panggilan diterima

dan panggilan yang didail .

Untuk melihat panggilan terlepas anda

1

Apabila anda mempunyai panggilan terlepas, muncul dalam bar status.

Seret bar status ke bawah.

2

Ketik Panggilan tidak dijawab.

Untuk memanggil nombor dari log panggilan anda

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Telefon.Paparan log panggilan kelihatan pada bahagian atas

skrin.

3

Untuk memanggil suatu nombor secara terus, ketik nombor itu. Untuk

menyunting nombor sebelum memanggil, sentuh terus nombor tersebut,

kemudian ketik Sunting no. sebelum panggilan.

Anda juga boleh memanggil nombor dengan mengetik > Panggil balik.

Untuk menambah nombor dari log panggilan ke kenalan anda

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Telefon.Paparan log panggilan kelihatan pada bahagian atas

skrin.

3

Sentuh terus nombor tersebut, kemudian ketik Tambah kepada Kenalan.

4

Ketik kenalan yang dikehendaki, atau ketik Wujudkan kenalan baru.

5

Sunting butiran kenalan dan ketik Selesai.

41

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menyembunyikan log panggilan

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Telefon.

3

Ketik > Sembunyikan log pgln.