Sony Xperia SP - Memajukan panggilan

background image

Memajukan panggilan

Anda boleh memajukan panggilan, sebagai contoh, ke nombor telefon lain, atau ke

perkhidmatan menjawab.

Untuk mengalihkan panggilan

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan > Tetapan panggilan > Pemajuan panggilan.

3

Pilih pilihan.

4

Masukkan nombor yang anda ingin alihkan panggilan, kemudian ketik Dayakan.

Untuk mematikan pengalihan panggilan

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan > Tetapan panggilan > Pemajuan panggilan.

3

Buat pilihan, kemudian ketik Nyahdayakan.