Sony Xperia SP - Mel suara

background image

Mel suara

Jika langganan anda termasuk khidmat mel suara, pemanggil boleh meninggalkan

mesej suara untuk anda apabila anda tidak boleh menjawab panggilan. Nombor

khidmat mel suara anda biasanya disimpan pada kad SIM. Jika tidak, anda boleh

mendapatkan nombor itu daripada pengendali rangkaian anda dan memasukkannya

secara manual.

Untuk memasukkan nombor mel suara anda

1

Dari Skrin utama, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan > Tetapan panggilan > Mel suara >Tetapan mel suara

> Nombor mel suara.

3

Masukkan nombor mel suara anda.

4

Ketik OK.

43

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memanggil perkhidmatan mel suara anda

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Telefon.

3

Sentuh terus

1

.