Sony Xperia SP - Tetapan mengakses

background image

Tetapan mengakses

Lihat dan tukar tetapan untuk peranti anda daripada menu Tetapan. Menu Tetapan

boleh diakses daripada panel Pemberitahuan serta skrin Aplikasi.

Untuk mengakses tetapan peranti anda

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Ketik Tetapan.

Anda juga boleh menyeret bar status ke bawah pada skrin Utama dan ketik untuk

mengakses tetapan peranti anda.