Sony Xperia SP - Tetapan Internet dan pemesejan

background image

Tetapan Internet dan pemesejan

Untuk mengakses Internet dan untuk menghantar mesej multimedia, anda mesti

mempunyai sambungan data mudah alih dan tetapan yang betul, juga dipanggil

tetapan APN (Nama Pusat Akses). APN mengenal pasti rangkaian yang peranti

mudah alih boleh bersambung
Anda biasanya boleh memuat turun tetapan Internet dan pemesejan apabila anda

menyediakan peranti anda buat kali pertama dengan kad SIM dimasukkan. Dalam kes

lain, tetapan mungkin sedia dipasang. Jika tidak, anda boleh memuat turun atau

menambah tetapan secara manual. Hubungi pengendali rangkaian anda untuk

mendapatkan maklumat terperinci mengenai tetapan Internet dan pemesejan.

Jika anda tidak dapat mengakses Internet, tiada sambungan data atau tidak dapat

menghantar atau menerima mesej multimedia, cuba memadam semua tetapan Internet dan

pemesejan dan kemudian tambahkannya sekali lagi.

Untuk memuat turun tetapan Internet dan pemesejan

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik Tetapan > Xperia™ > Tetapan internet.

3

Ketik Terima.

Untuk menetapkan semula tetapan Internet lalai

1

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

2

Ketik Lagi… > Rangkaian mudah alih.

3

Ketik Nama Pusat Akses, kemudian ketik .

4

Ketik Tetapkn semula kepada lalai.

Nama Pusat Akses (APN)

APN digunakan untuk mewujudkan sambungan data antara peranti anda dan Internet.

APN menentukan jenis alamat IP, kaedah keselamatan dan sambungan hujung tetap

yang hendak digunakan. Menyemak APN dapat membantu anda apabila anda tidak

boleh mengakses Internet, tiada sambungan data atau tidak boleh menghantar atau

menerima mesej multimedia.

34

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk melihat (APN) semasa

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik Tetapan > Lagi… > Rangkaian mudah alih.

3

Ketik Nama Pusat Akses.

Jika anda mempunyai beberapa sambungan tersedia, sambungan rangkaian yang aktif

ditunjukkan dengan butang yang ditandakan.

Untuk menambah tetapan Internet secara manual

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik Tetapan > Lagi… > Rangkaian mudah alih.

3

Ketik Nama Pusat Akses > .

4

Ketik Nama dan masukkan nama profil rangkaian yang anda ingin wujudkan.

5

Ketik APN dan masukkan nama pusat akses.

6

Masukkan semua maklumat lain yang diperlukan oleh pengendali rangkaian

anda.

7

Setelah anda selesai, ketik , kemudian ketik Simpan.

Maklumat penggunaan

Untuk tujuan kualiti, Sony Mobile mengumpulkan laporan pepijat dan statistik tanpa

nama berkenaan peranti anda. Tiada maklumat yang dikumpulkan merangkumi data

peribadi.

Untuk membolehkan penghantaran maklumat penggunaan

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik Tetapan > Xperia™ > Tetapan maklumat penggunaan.

3

Tandakan kotak semak Hntr mklumat p'gunaan jika ia belum ditandakan.

4

Ketik OK.