Sony Xperia SP - Status dan pemberitahuan

background image

Status dan pemberitahuan

Bar status pada bahagian atas skrin anda menunjukkan apa yang berlaku dalam

peranti anda. Di sebelah kiri, anda mendapat pemberitahuan apabila terdapat sesuatu

yang baru atau sedang berjalan. Sebagai contoh, pemberitahuan mesej baru dan

kalendar kelihatan di sini. Sebelah kanan menunjukkan kekuatan isyarat, status bateri

dan maklumat lain.

Bar status membolehkan anda melaraskan tetapan asas pada peranti anda,

contohnya, Wi-Fi®, Bluetooth™, lalu lintas data dan bunyi. Anda juga boleh membuka

menu tetapan dari panel Pemberitahuan untuk menukar tetapan lain.

23

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Lampu pemberitahuan juga memberikan anda maklumat status bateri dan beberapa

pemberitahuan lain. Sebagai contoh, lampu biru berkelip bermaksud terdapat mesej

baru atau panggilan terlepas. Lampu pemberitahuan mungkin tidak berfungsi semasa

paras bateri terlalu rendah.

Memeriksa pemberitahuan dan aktiviti yang sedang dijalankan

Anda boleh menyeret ke bawah bar status untuk membuka panel Pemberitahuan dan

mendapatkan maklumat lanjut. Contohnya, anda boleh menggunakan panel untuk

membuka mesej baru atau melihat acara kalendar. Anda juga boleh membuka

beberapa aplikasi yang dijalankan pada latar belakang, seperti pemain muzik.

Untuk membuka panel Pemberitahuan

Seret bar status ke bawah.

24

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menutup panel Pemberitahuan

Seret tab pada bahagian bawah panel Pemberitahuan ke bahagian atas.

Untuk bertindak terhadap pemberitahuan

Ketik pemberitahuan.

Untuk menolak pemberitahuan dari panel Pemberitahuan

Letakkan jari anda pada pemberitahuan dan kuis ke kiri atau kanan.

Untuk mengosongkan semua pemberitahuan daripada panel Pemberitahuan

Ketik Ksngkn.

Menetapkan peranti anda dari panel Pemberitahuan

Anda boleh membuka menu tetapan dari panel Pemberitahuan untuk melaraskan
tetapan pantas peranti. Sebagai contoh, anda boleh menghidupkan Wi-Fi

®

.

Untuk membuka menu tetapan peranti dari panel Pemberitahuan

1

Seret bar status ke bawah.

2

Ketik .

Untuk melaraskan tetapan bunyi dari panel Pemberitahuan

1

Seret bar status ke bawah.

2

Ketik .

Untuk mengawal fungsi Bluetooth

®

dari panel Pemberitahuan

1

Seret bar status ke bawah.

2

Ketik .

Untuk mengawal fungsi Wi-Fi® dari panel Pemberitahuan

1

Seret bar status ke bawah.

2

Ketik .

Untuk melaraskan paras kecerahan dari panel Pemberitahuan

1

Seret bar status ke bawah.

2

Ketik .

Menyuaikan tetapan pantas dari panel Pemberitahuan

Anda boleh menyuaikan tetapan pantas dari panel Pemberitahuan dengan memilih

tetapan pantas yang diingini dan mengatur semula susunannya. Anda boleh memilih

sehingga 10 tetapan pantas atau tidak memilih apa-apa.

25

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memilih tetapan pantas dari panel Pemberitahuan

1

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

2

Dapatkan dan ketik Paparan > Tetapan pantas.

3

Pilih tetapan pantas yang anda mahukan.

Untuk mengatur semula tetapan pantas dari panel Pemberitahuan

1

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

2

Dapatkan dan ketik Paparan > Tetapan pantas.

3

Sentuh terus di sebelah tetapan pantas, kemudian alihkannya ke kedudukan

yang diingini.