Sony Xperia SP - Skrin utama

background image

Skrin utama

Skrin utama ialah titik permulaan untuk menggunakan peranti anda. Anda boleh

menyesuaikannya dengan aplikasi, widget, jalan pintas, folder, tema dan hias latar.

Anda juga boleh menambah anak tetingkap anda.
Skrin utama melebihi lebar paparan skrin biasa, jadi anda perlu menguis ke kiri atau

ke kanan untuk melihat kandungan dalam semua anak tetingkap Skrin Utama.

menunjukkan lokasi anda pada bahagian Skrin utama.

Anda boleh menetapkan anak tetingkap sebagai anak tetingkap Skrin Utama dan

menambahkan serta memadamkan anak tetingkap.

18

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk pergi ke skrin Utama

Tekan .

Untuk menyemak imbas skrin Utama

Kuis ke kanan atau kiri.

Untuk menetapkan anak tetingkap sebagai anak tetingkap skrin Utama yang

utama

1

Sentuh terus pada bahagian kosong pada Skrin utama anda sehingga peranti

bergetar.

2

Kuis ke kiri atau ke kanan untuk menyemak imbas ke anak tetingkap yang anda

ingin tetapkan sebagai anak tetingkap skrin Utama yang utama anda, kemudian

ketik .

Untuk menambah anak tetingkap pada Skrin utama anda

1

Sentuh terus bahagian kosong pada Skrin utama anda sehingga peranti

bergetar.

2

Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas anak tetingkap, kemudian ketik

.

Untuk memadam anak tetingkap dari Skrin utama anda

1

Sentuh terus bahagian kosong pada Skrin utama anda sehingga peranti

bergetar.

2

Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas anak tetingkap yang ingin anda

padamkan, kemudian ketik .

Widget

Widget adalah aplikasi kecil yang anda boleh gunakan secara terus pada Skrin utama

anda. Contohnya, widget “WALKMAN” membolehkan anda terus memainkan muzik.
Sesetengah widget boleh disaiz semula, maka anda boleh mengembangkannya untuk

melihat lebih banyak kandungan atau mengecilkannya untuk menjimatkan ruang pada

Skrin utama anda.

Untuk menambah widget ke Skrin utama

1

Sentuh terus kawasan kosong pada Skrin utama anda sehingga peranti

bergetar, kemudian ketik Widget.

2

Cari dan ketik widget yang anda ingin tambah.

19

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mensaiz semula widget

1

Sentuh terus widget sehingga ia menjadi besar dan peranti bergetar, kemudian

lepaskan widget. Jika widget boleh disaiz semula, contohnya, widget Kalendar

maka bingkai yang diserlahkan dan titik saiz semula kelihatan.

2

Seret titik ke dalam atau keluar untuk mengecilkan atau mengembang widget.

3

Untuk mengesahkan saiz baru widget, ketik di mana-mana pada Skrin utama.

Mengatur semula skrin Utama anda

Suaikan penampilan Skrin utama anda dan tukar ciri-ciri yang boleh anda akses

darinya. Tukar latar belakang skrin, alihkan item, wujudkan folder dan tambah jalan

pintas dan widget.

Pilihan penyuaian

Apabila anda menyentuh terus pada bahagian kosong Skrin utama anda, pilihan

penyuaian berikut akan kelihatan:

Tambah widget pada Skrin utama anda.
Tambah aplikasi dan jalan pintas.
Tetapkan hias latar untuk Skrin utama anda.
Tetapkan tema latar belakang.

Untuk melihat pilihan penyuaian daripada Skrin utama

Sentuh terus bahagian kosong pada Skrin utama anda sehingga peranti

bergetar dan pilihan penyuaian kelihatan di bahagian bawah skrin.

Untuk menambah jalan pintas pada skrin Utama anda

1

Sentuh terus pada bahagian kosong pada Skrin utama sehingga peranti

bergetar dan menu penyesuaian kelihatan.

2

Dalam menu penyesuaian, ketik Aplikasi.

3

Tatal melalui senarai aplikasi dan pilih aplikasi. Aplikasi yang dipilih akan

ditambah pada Skrin utama.

Secara alternatif, dalam langkah 3, anda boleh ketik Jalan pintas dan kemudian memilih

aplikasi daripada senarai yang tersedia.. Jika anda menggunakan kaedah ini untuk menambah

jalan pintas, sesetengah aplikasi yang tersedia membenarkan anda untuk menambah

kefungsian khusus pada jalan pintas.

Untuk memindahkan item pada skrin Utama

Sentuh terus item sehingga ia menjadi besar dan peranti bergetar, kemudian

seret item ke lokasi baru.

Untuk memadam item dari Skrin utama

Sentuh terus item sehingga ia menjadi besar dan peranti bergetar, kemudian

seret item ke .

Untuk membuat folder pada Skrin utama

Sentuh terus ikon aplikasi atau jalan pintas sehingga ia membesar dan peranti

bergetar, kemudian seret dan lepaskannya di bahagian atas ikon aplikasi lain

atau jalan pintas.

Untuk menambah item pada folder pada Skrin utama

Sentuh terus item sehingga ia menjadi besar dan peranti bergetar, kemudian

seret item ke folder.

20

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menamakan semula folder pada Skrin utama

1

Ketik folder untuk membukanya.

2

Ketik bar tajuk folder untuk menunjukkan medan Nama folder.

3

Masukkan nama folder baru dan ketik Selesai.

Menukar latar belakang skrin Utama anda

Sesuaikan Skrin utama mengikut gaya anda tersendiri menggunakan hias latar dan

tema berbeza.

Untuk menukar hias latar Skrin Utama anda

1

Sentuh terus pada bahagian kosong pada Skrin utama anda sehingga peranti

bergetar.

2

Ketik Hias latar dan buat pilihan.

Untuk menetapkan tema untuk Skrin utama anda

1

Sentuh terus bahagian kosong pada Skrin utama anda sehingga peranti

bergetar.

2

Ketik Tema, kemudian pilih tema.

Apabila anda menukar tema, latar belakang turut bertukar dalam sesetengah aplikasi.