Sony Xperia SP - Menyunting teks

background image

Menyunting teks

Anda boleh memilih, memotong, menyalin dan menampal teks sambil menulis dalam

kedua-dua orientasi potret dan lanskap dengan mengetik dua kali teks yang

dimasukkan. Dalam orientasi potret, alat penyuntingan yang perlu tersedia melalui bar

aplikasi. Dalam orientasi lanskap, butang Sunting membekalkan alat yang sama.

28

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Bar aplikasi

1

Tutup bar aplikasi

2

Pilih semua teks

3

Potong teks

4

Salin teks

5

Tampal teks

hanya muncul apabila anda mempunyai teks yang disimpan pada papan klip.

Untuk memilih teks

1

Masukkan sedikit teks, kemudian, ketik dua kali teks. Perkataan yang anda

ketik diserlahkan melalui tab di kedua-dua belah.

2

Seret tab ke kiri atau kanan untuk memilih lebih banyak teks.

Untuk menyunting dalam orientasi potret

1

Masukkan sedikit teks, kemudian, ketik dua kali teks yang dimasukkan untuk

membuatkan bar aplikasi kelihatan.

2

Pilih teks yang anda ingin sunting, kemudian, gunakan bar aplikasi untuk

membuat perubahan yang anda inginkan.

Untuk menyunting teks dalam orientasi landskap

1

Masukkan sedikit teks, kemudian, ketik dua kali teks yang dimasukkan.

2

Pilih teks yang anda ingin membuat kerja, kemudian, ketik Sunting... dan pilih

pilihan.