Sony Xperia SP - Menggunakan skrin sentuh

background image

Menggunakan skrin sentuh

Untuk membuka atau menyerlahkan item

Ketuk item.

Pilihan menanda

Kotak semak yang ditandakan

Kotak semak yang dinyahtandakan

Dihidupkan

Dimatikan

Untuk menanda atau menyahtanda pilihan

Ketik kotak semak yang relevan atau tukar bersebelahan dengan nama pilihan.

Mengezum

Pilihan zum yang tersedia bergantung pada aplikasi yang anda gunakan.

13

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mengezum

Letakkan dua jari pada skrin serentak dan cubitnya bersama (untuk mengezum

keluar) atau kembangkan dua jari (untuk mengezum masuk).

Apabila anda menggunakan dua jari pada skrin untuk mengezum, ia hanya boleh mengezum

jika kedua-dua jari berada dalam kawasan boleh dizum. Jika anda, contohnya, ingin

mengezum masuk pada foto, pastikan kedua-dua jari berada dalam kawasan bingkai foto.

Penatalan

Tatal dengan mengalihkan jari anda ke atas atau ke bawah pada skrin. Pada laman

web anda juga boleh menatal ke sisi.

Menyeret atau menukar tidak akan mengaktifkan apa-apa pada skrin.

Untuk menatal

Seret atau kuis jari anda dalam arah yang anda hendak tatal pada skrin.

Untuk menatal dengan lebih cepat, kuis jari anda dalam arah yang anda hendak pergi pada

skrin.

14

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menguis

Untuk menatal dengan lebih cepat, kuis jari anda dalam arah yang anda hendak

pergi pada skrin. Anda boleh menunggu penatalan berhenti dengan sendiri,

atau atau anda boleh menghentikannya segera dengan mengetuk skrin.

Sensor

Peranti anda mempunyai sensor yang mengesan cahaya dan kehampiran. Sensor

cahaya mengesan aras cahaya ambien dan melaraskan kecerahan skrin sewajarnya.

Sensor kehampiran mematikan skrin sentuh semasa panggilan suara apabila telinga

anda berada dekat dengan skrin. Ini menghalang anda daripada mengaktifkan fungsi

lain pada peranti anda secara tidak sengaja semasa anda sedang menjawab

panggilan.