Sony Xperia SP - Menggunakan headset

background image

Menggunakan headset

Gunakan aksesori yang diberikan dengan peranti anda atau aksesori lain yang serasi, untuk

prestasi optimum.

Untuk menggunakan headset

1

Sambungkan headset ke peranti anda.

2

Untuk menjawab panggilan, tekan kekunci pengendalian panggilan.

3

Untuk menamatkan panggilan, tekan kekunci pengendalian panggilan.

Jika headset tidak disertakan dengan peranti, anda boleh membelinya secara berasingan.

Jika anda mendengar muzik, muzik berhenti apabila anda menjawab panggilan dan

disambung semula selepas anda menamatkan panggilan.