Sony Xperia SP - Mengawal penggunaan data

background image

Mengawal penggunaan data

Anda boleh menjejak jumlah data yang dipindahkan kepada dan daripada peranti

anda melalui sambungan data mudah alih atau Wi-Fi® anda pada masa tertentu.

Contohnya, anda juga boleh melihat jumlah data yang digunakan oleh aplikasi

individu. Untuk data yang dipindahkan melalui sambungan data mudah alih anda,

anda juga boleh menetapkan amaran penggunaan data dan had untuk mengelakkan

caj tambahan.

Melaraskan tetapan penggunaan data boleh membantu anda mempunyai lebih kawalan

terhadap penggunaan data tetapi tidak dapat menjamin caj tambahan boleh dielakkan.

Untuk menghidupkan atau mematikan trafik data

1

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

2

Ketik Penggunaan data.

3

Seret penggelangsar di sebelah Trafik data mudah alih untuk menghidupkan

atau mematikan data.

Apabila trafik data dimatikan, peranti anda masih boleh membentuk sambungan Wi-Fi® dan

Bluetooth®.

Untuk menetapkan amaran penggunaan data

1

Pastikan trafik data dihidupkan.

2

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

3

Cari dan ketik Penggunaan data.

4

Untuk menetapkan tahap amaran, seret talian amaran ke nilai yang

dikehendaki. Anda menerima pemberitahuan amaran apabila jumlah trafik data

menghampiri paras yang anda tetapkan.

35

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menetapkan had penggunaan data

1

Pastikan trafik data dihidupkan.

2

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

3

Cari dan ketik Penggunaan data.

4

Tandakan Tetapkan had data mudah alih kotak semak jika ia belum

ditandakan, kemudian ketik OK.

5

Untuk menetapkan had penggunaan data, seret talian sepadan ke nilai yang

dikehendaki.

Sebaik penggunaan data anda mencapai had yang ditetapkan, trafik data pada peranti anda

akan dimatikan secara automatik.

Untuk mengawal penggunaan data aplikasi individu

1

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

2

Cari dan ketik Penggunaan data.

3

Cari dan ketik aplikasi yang dikehendaki.

4

Tandakan kotak semak Sekat data latar belakang.

5

Untuk mengakses tetapan khusus bagi aplikasi (jika tersedia), ketik Lihat

tetapan aplikasi

dan lakukan pertukaran yang dikehendaki.

Prestasi aplikasi individu mungkin terjejas jika anda menukar tetapan penggunaan data yang

berkaitan.

Untuk melihat data yang dipindahkan melalui Wi-Fi®

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik Tetapan > Penggunaan data.

3

Ketik , kemudian tandakan kotak semak Tnjk p'gunaan Wi-Fi jika ia tidak

ditandakan.

4

Ketik tab Wi-Fi.