Sony Xperia SP - Mengambil tangkapan skrin

background image

Mengambil tangkapan skrin

Anda boleh menangkap imej-imej pegun daripada sebarang skrin pada peranti anda

sebagai tangkapan skrin. Tangkapan skrin yang anda ambil disimpan secara

automatik dalam Album.

Untuk mengambil tangkapan skrin

1

Tekan dan tahan kekunci kuasa dan kekunci bawah kelantangan berulang kali

sehingga anda mendengar bunyi kilk.

2

Untuk melihat tangkapan skrin, menyeret bar status ke bawah sepenuhnya.