Sony Xperia SP - Memperibadikan papan kekunci Xperia

background image

Memperibadikan papan kekunci Xperia

Semasa memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan atau Pad

telefon, anda boleh mengakses tetapan papan kekunci dan tetapan input teks lain

yang membantu anda menetapkan pilihan untuk bahasa penulisan, ramalan teks,

penjarakan automatik dan noktah pantas. Contohnya, anda boleh menentukan cara

pilihan perkataan ditunjukkan dan cara perkataan dibetulkan sambil anda menaip.

Anda boleh mengimbas data mesej anda agar ramalan perkataan sesuai dengan

gaya penulisan anda. Anda juga boleh menetapkan aplikasi input teks supaya

mengingati perkataan baru yang anda tulis.

Untuk mengakses tetapan papan kekunci pada paparan dan Pad telefon

1

Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan

atau Pad telefon, ketik atau .

2

Ketik , kemudian ketik Tetapan papan kekunci, tukar tetapan seperti yang

diingini.

3

Untuk menambah bahasa penulisan untuk input teks, ketik Bahasa penulisan

dan tandakan kotak semak yang berkaitan.

4

Ketik OK untuk sahkan.

Untuk menukar tetapan input teks

1

Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan

atau Pad telefon, ketik atau .

2

Ketik , kemudian ketik Tetapan papan kekunci > Tetapan input teks dan pilih

tetapan yang berkaitan.

29

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memaparkan kekunci Smiley

1

Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan,

ketik .

2

Ketik , kemudian ketik Tetapan papan kekunci > Rupa papan kekunci >

Kekunci tambahan

.

3

Tandakan kotak semak Kekunci senyuman.

Untuk menggunakan gaya penulisan anda

1

Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan

atau Pad telefon, ketik atau .

2

Ketik , kemudian ketik Tetapan papan kekunci > Gunakan gaya penulisan

saya

dan pilih sumber.

Untuk memilih varian bentangan papan kekunci

Varian bentangan hanya tersedia untuk papan kekunci pada paparan apabila anda memilih

dua atau tiga bahasa penulisan dan mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa penulisan.

1

Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan,

ketik .

2

Ketik , kemudian ketik Tetapan papan kekunci.

3

Ketik Bahasa penulisan, kemudian ketik .

4

Pilih varian bentangan papan kekunci.

5

Ketik OK untuk mengesahkan.