Sony Xperia SP - Memasukkan teks menggunakan input suara

background image

Memasukkan teks menggunakan input suara

Apabila anda memasukkan teks, anda boleh menggunakan fungsi input suara tanpa

perlu menaipkan perkataan. Sebut sahaja perkataan yang anda mahu masukkan.

Input suara ialah suatu teknologi eksperimen daripada Google™ dan tersedia kepada

beberapa bahasa dan rantau.

Dayakan input suara

1

Apabila anda memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada paparan

atau Pad telefon, ketik atau .

2

Ketik , kemudian ketik Tetapan papan kekunci.

3

Tandakan kotak semak Kekunci menaip suara Google.

4

Tekan untuk menyimpan tetapan anda. Ikon mikrofon kelihatan pada

papan kekunci pada paparan atau Pad telefon.

Untuk memasukkan teks menggunakan input suara

1

Buka papan kekunci pada paparan, kemudian ketik Pad telefon.

2

Ketik . Apabila kelihatan, bercakap untuk memasukkan teks. Setelah anda

selesai, ketik sekali lagi. Teks yang dicadangkan muncul.

3

Sunting teks secara manual, jika perlu.