Sony Xperia SP - Ingatan

background image

Ingatan

Anda boleh menyimpan kandungan pada storan dalaman peranti anda dan pada kad

ingatan.

Untuk melihat status ingatan anda

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan > Storan untuk melihat status ingatan anda.

Kad ingatan

Peranti anda menyokong kad ingatan microSD™, yang digunakan untuk menyimpan

kandungan. Jenis kad ini boleh digunakan sebagai kad ingatan mudah alih dengan

peranti serasi yang lain.

Anda mungkin perlu membeli kad ingatan secara berasingan.

Memformat kad ingatan

Anda boleh memformat kad ingatan dalam peranti anda, contohnya, untuk

mengosongkan ingatan. Ini bermakna anda memadam semua data pada kad.

Semua kandungan pada kad ingatan dipadamkan apabila anda memformatkannya. Pastikan

anda membuat sandaran semua yang anda mahu simpan sebelum memformat kad ingatan.

Untuk membuat sandaran kandungan anda, anda boleh menyalinnya ke komputer anda. Untuk

maklumat lanjut, rujuk kepada bab

Menyambung peranti anda kepada komputer

pada

halaman 98.

Untuk memformatkan kad ingatan

1

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

2

Cari dan ketik Storan > Hapuskan data kad SD.

3

Untuk mengesahkan, ketik Hapuskan data kad SD > Padam semua

Mengosongkan ingatan aplikasi

Kadangkala anda mungkin perlu mengosongkan ingatan untuk aplikasi. Contohnya,

hal ini mungkin berlaku jika ingatan aplikasi menjadi penuh atau anda ingin

mengosongkan skor untuk permainan. Anda juga mungkin ingin memadamkan e-mel

masuk, teks dan mesej multimedia dalam beberapa aplikasi.

Untuk mengosongkan ingatan bagi aplikasi

1

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

2

Cari dan ketik Aplikasi.

3

Ketik aplikasi yang anda ingin kosongkan ingatan.

4

Ketik Kosongkan cache.

Sesetengah aplikasi tidak mungkin dapat dikosongkan memorinya.

33

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.