Sony Xperia SP - Risalah maklumat penting

background image

Risalah maklumat penting

Sebelum anda menggunakan peranti anda, sila baca risalah Maklumat penting yang

diberikan dalam Panduan persediaan dalam peranti anda atau dalam kotaknya.

Untuk mengakses wizard persediaan secara manual

1

Dari Skrin utama, ketik .

2

Ketik Tetapan > Panduan persediaan.