Sony Xperia SP - Pengehadan kepada perkhidmatan dan ciri

background image

Pengehadan kepada perkhidmatan dan ciri

Sesetengah perkhidmatan dan ciri yang diterangkan dalam Panduan pengguna ini

tidak disokong di semua negara/rantau atau oleh semua rangkaian dan/atau

pembekal khidmat dalam semua kawasan. Tanpa pengehadan, ini juga digunakan

untuk Nombor Kecemasan Antarabangsa GSM, iaitu 112. Sila hubungi pengendali

rangkaian atau pembekal khidmat anda untuk menentukan ketersediaan sebarang

perkhidmatan atau fungsi khusus dan sama ada akses atau bayaran penggunaan

tambahan dikenakan.
Penggunaan ciri dan aplikasi tertentu yang diterangkan dalam panduan ini mungkin

memerlukan akses kepada Internet. Anda boleh dikenakan caj sambungan data

apabila anda menyambung ke Internet dari peranti anda. Hubungi pengendali

rangkaian wayarles anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.