Sony Xperia SP - Pemasangan

background image

Pemasangan

Untuk menanggalkan penutup belakang

Masukkan kuku ibu jari ke dalam ruang antara penutup belakang dan tepi

peranti anda, kemudian tolak penutup ke atas.

Untuk memasukkan kad SIM mikro dan kad ingatan

Matikan peranti anda dan tanggalkan penutup belakang, kemudian masukkan

kad ingatan dan kad SIM mikro ke dalam slot yang berkaitan.

Kad ingatan mungkin tidak disertakan dengan pembelian dalam semua pasaran.

Peranti anda memerlukan kad SIM mikro. Memasukkan kad SIM yang tidak serasi ke dalam

slot kad SIM mikro boleh merosakkan kad atau peranti anda dan Sony tidak menjamin serta

tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan kad

SIM yang tidak serasi atau yang telah diubah suai.

Untuk memasang penutup belakang

9

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

1

Letakkan penutup belakang di atas bahagian belakang peranti, kemudian tekan

penjuru atas ke bawah untuk mengunci penutup ditempatnya.

2

Tekan tepi penutup dari atas ke bawah. Klip di bahagian dalam penutup akan

berbunyi klik apabila terkunci ditempatnya.

Jalur lut sinar bercahaya

Jalur lut sinar pada telefon anda bercahaya apabila anda menggunakan aplikasi

tertentu, apabila panggilan masuk diterima dan apabila penggera berbunyi. Cahaya

tersebut kemudiannya melenyap selepas beberapa saat untuk menjimatkan kuasa.
Warna jalur bercahaya itu berbeza-beza, bergantung pada tema yang anda gunakan.

Apabila anda melihat foto dalam Galeri, warna itu berubah mengikut foto yang sedang

anda lihat. Apabila anda memainkan muzik dengan pemain muzik, warna itu berubah

setiap kali kulit album baru dipaparkan. Anda boleh melaraskan pelbagai kesan

cahaya ini.

Untuk menetapkan kesan cahaya untuk peranti anda

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Ketik Tetapan > Paparan > Kesan cahaya.

3

Pilih kesan yang mahu digunakan.