Sony Xperia SP - Panduan persediaan

background image

Panduan persediaan

Kali pertama anda memulakan peranti anda, panduan persediaan dibuka untuk

membantu anda mengkonfigurasi tetapan asas, mendaftar masuk ke beberapa akaun

dan memperibadikan peranti anda. Contohnya, jika anda mempunyai akaun Sony

Entertainment Network, anda boleh mendaftar masuk padanya dan mula menikmati

muzik, video dan permainan daripada Sony Entertainment Network pada peranti

anda. Atau, anda boleh mencipta akaun baru terus pada peranti anda.

Anda juga boleh mengakses panduan persediaan kemudian dari menu Tetapan.

Sony Entertainment Network dengan Video Unlimited dan Music Unlimited tidak tersedia

dalam setiap pasaran. Langganan berasingan diperlukan. Terma dan syarat tambahan

dikenakan.

Untuk mengakses wizard persediaan secara manual

1

Dari Skrin utama, ketik .

2

Ketik Tetapan > Panduan persediaan.