Sony Xperia SP - Mengunci dan membuka kunci skrin

background image

Mengunci dan membuka kunci skrin

Apabila peranti anda dihidupkan dan dibiarkan melahu untuk satu jangka masa, skrin

menjadi gelap untuk menjimatkan kuasa bateri, dan dikunci secara automatik. Kunci

ini menghalang tindakan tidak diingini pada skrin sentuh semasa anda tidak

menggunakannya.

Untuk mengaktifkan skrin

Tekan kekunci dengan sekejap .

11

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk membuka kunci skrin

Letakkan jari pada skrin dan leret ke atas atau ke bawah.

Terdapat beberapa cara untuk membuka kunci skrin. Untuk mendapatkan maklumat lanjut,

lihat

Menetapkan kunci skrin

pada halaman 117.

Untuk mengunci skrin

Apabila skrin aktif, tekan kekunci kuasa sebentar.