Sony Xperia SP - Menghidupkan dan mematikan peranti

background image

Menghidupkan dan mematikan peranti

Untuk menghidupkan peranti

Pastikan bateri dicas selama sekurang-kurangnya 30 minit sebelum anda menghidupkan

peranti untuk pertama kalinya.

1

Tekan dan tahan kekunci kuasa sehingga peranti bergetar.

2

Jika skrin anda menjadi gelap, tekan kekunci kuasa sebentar untuk

mengaktifkan skrin.

3

Masukkan PIN kad SIM anda apabila diminta kemudian ketik .

4

Jika skrin anda dikunci, letakkan jari pada skrin dan leret ke atas atau ke bawah

untuk membukanya.

5

Tunggu sebentar sementara peranti dimulakan.

PIN kad SIM anda pada mulanya dibekalkan oleh pengendali rangkaian anda, tetapi anda

boleh menukarnya kemudian daripada menu Tetapan. Untuk membetulkan kesalahan semasa

memasukkan PIN kad SIM anda, ketik

.

10

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mematikan peranti

1

Tekan dan tahan kekunci kuasa sehingga menu pilihan dibuka.

2

Dalam menu pilihan, ketik Matikan kuasa.

3

Ketik OK.

Sedikit masa diperlukan untuk peranti ditutup.

Untuk mematikan peranti secara paksa

1

Tanggalkan penutup belakang.

2

Tekan dan tahan butang MATI menggunakan hujung pen atau objek serupa.

Peranti dimatikan secara automatik.

Jangan gunakan objek yang terlalu tajam yang boleh merosakkan butang MATI.