Sony Xperia SP - Mengenai Panduan Pengguna ini

background image

Mengenai Panduan Pengguna ini

Ini adalah Xperia™ SP Panduan pengguna untuk Android™ 4.3 (Jelly Bean) versi

perisian. Jika anda tidak pasti yang mana versi perisian peranti anda sedang berjalan,

anda boleh memeriksanya melalui menu Tetapan. Untuk maklumat lanjut mengenai

kemas kini perisian, lihat

Mengemas kini peranti anda

.

Untuk memeriksa versi perisian semasa peranti anda

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik Tetapan > Mengenai telefon > Versi Android.