Sony Xperia SP - Gambaran keseluruhan peranti

background image

Gambaran keseluruhan peranti

1

Lensa kamera depan

2

Sensor cahaya

3

Sensor kehampiran

4

Speaker telinga

5

Kekunci kelantangan/zum

6

Kekunci kuasa

7

Kekunci kamera

8

Mikrofon utama

9

Port untuk pengecas/kabel USB

10 Bicu set kepala

11 Lensa kamera

8

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

12 Lampu kamera

13 Mikrofon kedua

14 Jalur lut sinar bercahaya

15 Speaker