Sony Xperia SP - Smart Connect

background image

Smart Connect

Gunakan aplikasi Smart Connect untuk menetapkan apa yang berlaku dalam peranti

anda semasa anda bersambung atau diputuskan sambungan dari aksesori. Anda juga

boleh menggunakannya Smart Connect untuk menetapkan tindakan tertentu atau

sekumpulan tindakan untuk dilancarkan pada peranti anda pada masa tertentu dalam

sehari.
Contohnya, semasa anda menyambungkan headset anda, anda boleh mencipta

acara supaya tindakan berikut dilancarkan pada peranti anda:

Antara 7am dan 9am, semasa anda berulang-alik ke tempat kerja, aplikasi

"WALKMAN" dimulakan dan penyemak imbas web membuka akhbar pagi.

Kelantangan dering ditetapkan untuk bergetar.

Dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, radio FM dimulakan dan aplikasi nota

dibuka dengan menunjukkan senarai beli-belah anda.

Untuk memulakan aplikasi Smart Connect

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik .

103

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mewujudkan peristiwa Smart Connect

1

Mulakan aplikasi Smart Connection. Jika anda membuka Smart Connect untuk

kali pertama, ketik OK untuk menutup skrin pengenalan.

2

Pada tab Acara, ketik .

3

Namakan peristiwa itu kemudian ketik Cipta.

4

Di bawah Bila, tambahkan sama ada aksesori atau selang masa atau kedua-

duanya.

5

Di bawah Lakukannya, tambahkan apa yang anda inginkan berlaku dalam

peranti anda.

6

Di bawah Apabila tamat, tambahkan apa yang anda inginkan berlaku semasa

anda memutuskan sambungan aksesori atau semasa selang masa tamat. Jika

kedua-dua keadaan ini ditetapkan, tindakan bermula sama ada semasa anda

memutuskan sambungan aksesori atau semasa selang masa tamat.

7

Untuk menyimpan peristiwa, tekan .

Untuk menambah aksesori Bluetooth®, anda perlu menjadikannya pasangan dengan peranti

anda terlebih dahulu.

Untuk menyunting peristiwa Smart Connect

1

Mulakan aplikasi Smart Connection.

2

Pada tab Acara, ketik peristiwa.

3

Jika peristiwa dimatikan, seret penggelangsar ke kanan.

4

Laraskan tetapan seperti yang diinginkan.

Untuk mengalih keluar peristiwa, ketik baris peristiwa, kemudian ketik >

Padamkan

peristiwa dan ketik Padam untuk mengesahkan.

Menguruskan peranti

Gunakan aplikasi Sambung Pintar untuk mengurus pelbagai aksesori pintar yang

anda boleh sambungkan kepada peranti anda, termasuk SmartTag, SmartWatch dan

Headset Wayarles Pintar pro daripada Sony. Sambung Pintar memuat turun apa-apa

aplikasi yang perlu dan mencari aplikasi pihak ketiga apabila tersedia. Peranti yang

pernah bersambung dahulu ditunjukkan dalam senarai yang membolehkan anda

mendapat maklumat lanjut tentang ciri setiap peranti.

Untuk memasangkan dan menyambungkan aksesori

1

Mulakan aplikasi Sambungan Pintar. Jika anda membuka Sambung Pintar

untuk kali pertama, ketik OK untuk menutup skrin pengenalan.

2

Ketik Peranti, kemudian ketik .

3

Ketik OK untuk mula mencari peranti.

4

Dalam senarai hasil carian, ketik nama peranti yang anda ingin tambah.

Untuk menyelaraskan tetapan untuk aksesori disambungkan

1

Pasangkan dan sambungkan aksesori dengan peranti anda.

2

Mulakan aplikasi Sambungan Pintar.

3

Ketik Peranti, kemudian ketik nama aksesori yang disambungkan.

4

Laraskan tetapan yang diinginkan.

104

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.