Sony Xperia SP - NFC

background image

NFC

Gunakan Komunikasi Medan Dekat (Near Field Communications - NFC) untuk

berkongsi data dengan peranti lain seperti video, foto, alamat halaman web, fail muzik

atau kenalan. Anda juga boleh menggunakan NFC untuk mengimbas tag yang

memberikan anda maklumat mengenai produk atau perkhidmatan serta tag yang

mengaktifkan fungsi tertentu pada peranti anda.
NFC ialah teknologi wayarles dengan julat maksimum satu sentimeter, jadi, peranti

yang berkongsi data perlu dirapatkan. Sebelum anda boleh menggunakan NFC, anda

perlu menghidupkan fungsi NFC terlebih dahulu dan skrin peranti anda hendaklah

aktif.

NFC mungkin tidak tersedia di semua negara dan/atau rantau.

Untuk menghidupkan fungsi NFC

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik Tetapan> Lagi….

3

Tandakan kotak semak NFC.

Kawasan pengesanan NFC

Lokasi kawasan pengesanan NFC tidak sama pada semua peranti. Apabila berkongsi data

dengan peranti lain menggunakan NFC, rujuk kepada Panduan pengguna peranti lain untuk

mendapatkan maklumat lanjut.

Untuk berkongsi kenalan dengan peranti lain menggunakan NFC

1

Pastikan kedua-dua peranti telah menghidupkan fungsi NFC dan kedua-dua

skrin aktif.

2

Untuk melihat kenalan, pergi ke Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

3

Ketik kenalan yang anda ingin berkongsi.

4

Pegang peranti anda dan peranti penerima saling membelakangkan supaya

kawasan pengesanan NFC setiap peranti saling bersentuhan. Apabila peranti

bersambung, ia akan bergetar dan memainkan bunyi pendek. Imej kecil

kenalan kelihatan.

5

Ketik imej kecil untuk memulakan pemindahan.

6

Apabila pemindahan selesai, maklumat kenalan dipaparkan pada skrin peranti

penerima dan juga disimpan pada peranti penerima.

94

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk berkongsi fail muzik dengan peranti lain menggunakan NFC

1

Pastikan bahawa peranti anda dan peranti penerima menghidupkan fungsi NFC

dan kedua-dua skrin aktif.

2

Untuk membuka aplikasi "WALKMAN™", ketik , kemudian cari dan ketik .

3

Pilih kategori muzik dan semak imbas ke trek yang anda mahu kongsi.

4

Ketik trek untuk memainkannya. Kemudian, anda boleh mengetik untuk

menjeda trek. Pemindahan berfungsi sama ada trek dimainkan ataupun dijeda.

5

Pegang peranti anda dan peranti penerima sebelah-menyebelah supaya

kawasan pengesanan NFC peranti saling bersentuhan. Apabila peranti

bersambung, ia akan bergetar dan memainkan bunyi pendek. Imej kecil trek

kelihatan.

6

Ketik imej kecil untuk memulakan pemindahan.

7

Apabila pemindahan selesai, fail muzik dimainkan serta-merta pada peranti

penerima. Pada masa yang sama, fail disimpan dalam peranti penerima.

Anda mungkin tidak dapat menyalin, menghantar atau memindahkan item yang dilindungi hak

cipta.

Untuk berkongsi foto atau video dengan peranti lain menggunakan NFC

1

Pastikan kedua-dua peranti telah menghidupkan fungsi NFC dan kedua-dua

skrin aktif.

2

Untuk melihat foto dan video di dalam peranti anda, pergi ke Skrin utama anda,

ketik , kemudian cari dan ketik Album .

3

Ketik foto atau video yang ingin anda kongsikan.

4

Pegang peranti anda dan peranti penerima saling membelakangkan supaya

kawasan pengesanan NFC saling bersentuhan. Apabila peranti bersambung, ia

akan bergetar dan memainkan bunyi pendek. Imej kecil foto atau video

kelihatan.

5

Ketik imej kecil untuk memulakan pemindahan.

6

Apabila pemindahan selesai, foto atau video dipaparkan pada skrin peranti

penerima. Pada masa yang sama, item disimpan dalam peranti penerima.

Anda juga boleh menggunakan NFC untuk berkongsi video daripada aplikasi Filem.

Untuk berkongsi alamat web dengan peranti lain menggunakan NFC

1

Pastikan kedua-dua peranti telah menghidupkan fungsi NFC dan kedua-dua

skrin aktif.

2

Dari Skrin utama anda, ketik .

3

Untuk membuka penyemak imbas web, cari dan ketik .

4

Muatkan laman web yang anda mahu kongsikan.

5

Pegang peranti anda dan peranti penerima saling membelakangkan supaya

kawasan pengesanan NFC saling bersentuhan. Apabila peranti bersambung, ia

akan bergetar dan memainkan bunyi pendek. Imej kecil laman web kelihatan.

6

Ketik imej kecil untuk memulakan pemindahan.

7

Apabila pemindahan selesai, laman web dipaparkan pada skrin peranti

penerima.

Mengimbas tag NFC

Peranti anda boleh mengimbas pelbagai jenis tag NFC. Sebagai contoh, ia boleh

mengimbas tag dibenam pada poster, pada iklan papan iklan atau bersebelahan

produk dalam kedai runcit. Anda boleh menerima maklumat tambahan seperti alamat

web.

Untuk mengimbas tag NFC

1

Pastikan peranti anda telah menghidupkan fungsi NFC dan skrin aktif.

2

Letakkan peranti anda pada tag supaya kawasan pengesanan NFC

menyentuhnya. Peranti anda mengimbas tag dan memaparkan kandungan

yang dikumpulkan. Ketik kandungan tag untuk membukanya.

3

Untuk membuka tag, ketiknya.

95

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Menyambung ke peranti serasi NFC

Anda boleh menyambungkan peranti anda ke peranti serasi NFC yang lain

dikeluarkan oleh Sony, seperti speaker atau fon kepala. Apabila mewujudkan

sambungan jenis ini, rujuk panduan peranti yang serasi untuk mendapatkan maklumat

lanjut.

Anda mungkin perlu mengaktifkan Wi-Fi® atau Bluetooth® pada kedua-dua peranti agar

sambungan berfungsi.