Sony Xperia SP - Menyambungkan peranti anda pada set TV menggunakan kabel

background image

Menyambungkan peranti anda pada set TV menggunakan

kabel

Sambungkan peranti anda pada set TV dan mula menonton kandungan yang

disimpan pada peranti anda pada skrin yang lebih lebar. Apabila anda sambungkan

peranti anda pada set TV, aplikasi Pelancar TV dibuka. Aplikasi ini membantu anda

memainkan fail media daripada peranti anda pada TV dan peranti lain.

Anda mungkin perlu membeli kabel MHL secara berasingan.

101

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk melihat kandungan daripada peranti anda pada TV yang menyokong input

MHL

1

Sambungkan peranti anda ke TV menggunakan kabel MHL. kelihatan dalam

bar status peranti anda selepas sambungan diwujudkan.

2

Aplikasi Pelancar TV bermula secara automatik. Ikuti arahan untuk melihat fail

media anda pada TV.

Untuk melihat kandungan dari peranti anda pada TV yang menyokong input

HDMI™

1

Sambungkan peranti anda ke penyesuai MHL dan sambungkan penyesuai itu

ke bekalan kuasa USB.

2

Sambungkan penyesuai ke TV menggunakan kabel HDMI™. kelihatan

dalam bar status peranti anda setelah sambungan dibuat.

3

Aplikasi Pelancar TV bermula secara automatik. Ikut arahan untuk melihat fail

media anda di TV.

Untuk melihat bantuan tentang menggunakan alat kawalan jauh TV

1

Semasa peranti anda disambungkan ke set TV, seret bar status ke arah bawah

untuk membuka panel Pemberitahuan.

2

Ketik MHL disambungkan.

Anda juga boleh menekan butang kuning pada alat kawalan jauh TV untuk membuka panel

Pemberitahuan.

Untuk memutuskan sambungan peranti anda dari set TV

Cabut kabel MHL™ atau penyesuai MHL dari peranti anda.