Sony Xperia SP - Menyambung peranti anda kepada komputer

background image

Menyambung peranti anda kepada komputer

Sambungkan peranti anda kepada komputer dan mula pindahkan gambar, muzik dan

fail jenis lain. Cara yang paling mudah untuk menyambung adalah dengan
menggunakan kabel USB atau teknologi wayarles Bluetooth

®

.

Apabila anda menyambungkan peranti kepada komputer menggunakan kabel USB,

anda akan digesa untuk memasang perisian pada komputer, contohnya aplikasi PC
Companion pada PC atau Sony™ Bridge untuk aplikasi Mac pada komputer Apple

®

Mac

®

. PC Companion dan Sony™ Bridge untuk Mac membantu anda mengakses

aplikasi komputer tambahan untuk memindahkan dan mengatur fail media,

mengemas kini peranti anda, menyelaraskan kandungan peranti dan banyak lagi.

Anda mungkin tidak dapat memindahkan sesetengah bahan yang dilindungi hak cipta antara

telefon dan komputer anda.

Memindahkan dan mengendali kandungan menggunakan kabel USB

Gunakan sambungan kabel USB di antara komputer dan peranti anda untuk

pemindahan dan pengurusan mudah fail anda. Sebaik sahaja dua peranti

disambungkan, anda boleh menyeret dan melepaskan kandungan di antara peranti

anda dan komputer atau di antara storan dalaman peranti anda dan kad SD,

menggunakan penjelajah fail komputer.
Jika anda memindahkan muzik, video, gambar atau fail media lain ke peranti anda,

adalah paling baik untuk menggunakan aplikasi Media Go™ pada komputer anda.

98

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Media Go™ menukarkan fail media supaya anda boleh menggunakannya pada

peranti anda.

Untuk memindahkan kandungan antara peranti dan komputer anda menggunakan

kabel USB

1

Menggunakan kabel USB, sambungkan peranti anda kepada komputer. Storan

dalaman & kad SD disambungkan

kelihatan dalam bar status pada skrin

peranti anda.

2

Komputer

: Buka Microsoft® Windows® Explorer dari desktop dan tunggu

sehingga storan dalaman peranti anda dan kad SD anda kelihatan sebagai

cakera luaran dalam Microsoft® Windows® Explorer.

3

Komputer

: Seret dan lepaskan fail yang dikehendaki antara peranti dan

komputer.

Untuk memindahkan kandungan antara storan dalaman dan kad SD melalui USB

1

Menggunakan kabel USB, sambungkan peranti anda kepada komputer. Storan

dalaman & kad SD disambungkan

kelihatan dalam bar status pada skrin

peranti anda.

2

Komputer

: Buka Microsoft® Windows® Explorer dari desktop dan tunggu

sehingga storan dalaman peranti anda dan kad SD anda kelihatan sebagai

cakera luaran dalam Microsoft® Windows® Explorer.

3

Komputer

: Seret dan lepaskan fail yang diingini antara storan dalaman peranti

dan kad SD.

Untuk memindahkan fail terus daripada storan dalaman pada kad SD dalam

peranti

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik Tetapan > Storan > Pindahkan data ke kad SD.

3

Tandakan jenis fail yang anda hendak pindahkan ke kad SD.

4

Ketik Pemindahan.

Kaedah pindahan terus bermaksud sambungan kabel USB ke komputer tidak diperlukan.

Memindahkan fail menggunakan mod pemindahan Media melalui
Wi-Fi

®

Anda boleh memindahkan fail antara peranti anda dan peranti serasi MTP lain, seperti
komputer, menggunakan sambungan Wi-Fi

®

. Sebelum menyambung, anda terlebih

dahulu perlu memasangkan dua peranti tersebut. Jika anda memindahkan muzik,

video, gambar atau fail media lain antara peranti anda dan komputer, adalah paling

baik menggunakan aplikasi Media Go™ pada komputer. Media Go™ menukarkan fail

media supaya anda boleh menggunakannya pada peranti anda.

Untuk menggunakan ciri ini, anda memerlukan peranti didayakan Wi-Fi

®

yang menyokong

pemindahan Media, sebagai contoh, komputer yang menjalankan Microsoft

®

Windows Vista

®

atau Windows

®

7.

Untuk memasangkan peranti anda secara wayarles dengan komputer

menggunakan mod pemindahan Media

1

Pastikan mod pemindahan Media didayakan pada peranti anda. Mod ini

biasanya didayakan secara lalai.

2

Sambungkan peranti anda pada komputer menggunakan kabel USB.

3

Komputer

: Selepas nama peranti anda kelihatan pada skrin, klik

Konfigurasi

rangkaian

dan ikuti arahan untuk memasangkan komputer.

4

Selepas anda selesai memasangkannya, cabut kabel USB daripada kedua-dua

peranti.

Arahan di atas hanya berfungsi jika Windows

®

7 dipasangkan pada komputer anda dan

komputer tersebut disambungkan ke Pusat Akses Wi-Fi

®

melalui kabel rangkaian.

99

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menyambungkan peranti pasangan secara wayarles dalam mod

pemindahan Media[MR2]

1

Pastikan mod pemindahan Media didayakan pada peranti anda. Mod ini

biasanya didayakan secara lalai.

2

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

3

Ketik Xperia™ > Kesambungan USB.

4

Ketik peranti pasangan yang anda ingin sambungkan di bawah Peranti

dipercayai

.

5

Ketik Sambun..

Pastikan fungsi Wi-Fi

®

dihidupkan.

Untuk memutuskan sambungan daripada peranti yang disambungkan [MR2]

1

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

2

Ketik Tetapan > Xperia™ > Kesambungan USB.

3

Ketik peranti pasangan yang anda ingin putuskan sambungannya di bawah

Peranti dipercayai

.

4

Ketik Putuskan sambungan.

Untuk mengalih keluar dari hos berpasangan [MR2]

1

Seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

2

Ketik Tetapan > Xperia™ > Kesambungan USB.

3

Ketik peranti pasangan yang anda ingin alih keluar.

4

Ketik Lupakan.

PC Companion

PC Companion ialah suatu aplikasi komputer yang memberikan anda akses kepada

ciri dan perkhidmatan tambahan yang membantu anda memindahkan muzik, video

dan gambar ke dan dari peranti anda. Anda juga boleh menggunakan PC Companion

untuk mengemas kini peranti anda dan mendapatkan versi perisian terkini yang

tersedia. Fail pemasangan untuk PC Companion disimpan pada peranti anda dan

pemasangannya dilancarkan dari telefon apabila anda menyambungkannya kepada

komputer melalui kabel USB.
Anda memerlukan komputer yang bersambung kepada internet serta menjalankan

salah satu sistem pengendalian berikut untuk menggunakan aplikasi PC Companion:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows® 8

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP (Pek Khidmat 3 atau yang lebih tinggi)

Untuk memasang PC Companion [MR2]

1

Pastikan kotak semak Pasang perisian di bawah Tetapan > Xperia™ >

Kesambungan USB

ditandakan.

2

Sambung peranti anda ke PC menggunakan kabel USB.

3

Peranti

: Ketik Pasang.

4

Komputer

: Pemasang PC Companion dimulakan secara automatik selepas

beberapa saat. Ikut arahan pada skrin untuk memasang PC Companion.

Untuk memulakan PC Companion

1

Pastikan bahawa PC Companion dipasangkan pada PC anda.

2

Buka aplikasi PC Companion pada PC, kemudian klik Mula untuk membuka

salah satu ciri yang anda mahu gunakan.

Media Go™

Aplikasi komputer Media Go™ membantu anda memindahkan dan menguruskan

kandungan media dalam peranti dan komputer anda. Anda boleh memasang dan

mengakses Media Go™ dari dalam aplikasi PC Companion.
Anda memerlukan salah satu sistem pengendalian ini untuk menggunakan aplikasi

Media Go™:

100

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP, Pek Khidmat 3 atau yang lebih tinggi

Untuk memindahkan kandungan akaun menggunakan aplikasi Media Go™

1

Sambungkan peranti anda kepada komputer menggunakan kabel USB yang

disokong.

2

Peranti

: Storan dalaman disambungkan muncul dalam bar status.

3

Komputer

: Buka aplikasi PC Companion pada PC terlebih dahulu. Dalam

PC Companion, klik

Media Go

untuk memulakan aplikasi Media Go™. Dalam

sesetengah kes, anda mungkin perlu menunggu Media Go™ dipasangkan.

4

Seret dan lepaskan fail antara komputer dan telefon anda menggunakan Media

Go™.

Sony™ Bridge for Mac

Aplikasi Sony™ Bridge for Mac membantu anda memindahkan muzik, video, gambar
atau lain-lain jenis fail media antara peranti anda dan komputer Apple

®

Mac

®

. Anda

juga boleh menggunakan aplikasi Sony™ Bridge for Mac bagi menguruskan fail

menerusi penyemak fail, mengemas kini perisian peranti anda dan membuat

sandaran serta memulihkan kandungan pada peranti anda.
Untuk menggunakan aplikasi Sony™ Bridge for Mac, anda hendaklah mempunyai
komputer Apple

®

Mac

®

yang disambungkan ke Internet yang menjalankan MacOS

versi 10.6 atau lebih baru.

Untuk memasang Sony™ Bridge untuk Mac pada komputer Apple

®

Mac

®

1

Pastikan kotak semak Pasang perisian di bawah Tetapan > Kesambungan

Xperia™

> Kesambungan USB ditandakan.

2

Sambungkan peranti anda kepada komputer Apple

®

Mac

®

menggunakan kabel

USB.

3

Peranti

: Ketik Pasang.

4

Komputer

: Pemasang Sony™ Bridge untuk Mac dimulakan secara automatik

selepas beberapa saat. Ikut arahan pada paparan untuk menyelesaikan

pemasangan.

Untuk membuka aplikasi Sony™ Bridge for Mac

1

Pastikan aplikasi Sony™ Bridge for Mac dipasangkan pada komputer Apple

®

Mac

®

.

2

Komputer

: Klik dua kali ikon aplikasi Sony™ Bridge for Mac dalam folder

Aplikasi.

Untuk memindahkan kandungan menggunakan Sony™ Bridge for Mac

1

Menggunakan kabel USB, sambungkan peranti anda ke komputer Apple

®

Mac

®

.

2

Komputer

: Buka aplikasi Sony™ Bridge for Mac. Selepas beberapa ketika,

aplikasi Sony™ Bridge for Mac mengesan peranti anda.

3

Komputer

: Seret dan lepaskan fail yang dikehendaki antara peranti anda dan

komputer Apple

®

Mac

®

.