Sony Xperia SP - Menambah dan menyunting kenalan

background image

Menambah dan menyunting kenalan

Untuk menambah kenalan

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik .

3

Jika anda telah selaraskan kenalan anda dengan satu atau lebih akaun dan

anda menambah kenalan buat kali pertama, anda mesti memilih akaun yang

anda ingin tambahkan kenalan ini. Secara alternatif, ketik Kenalan telefon jika

anda hanya ingin menggunakan dan menyimpan kenalan ini pada peranti anda.

4

Masukkan atau pilih maklumat yang dikehendaki untuk kenalan.

5

Setelah anda selesai, ketik Selesai.

Setelah anda memilih akaun penyelarasan dalam langkah 3, akaun itu akan ditunjukkan

sebagai akaun lalai yang disediakan pada kali berikutnya anda menambah kenalan, tetapi

anda boleh menukar akaun dengan mengedit kenalan setelah ia disimpan.

Jika anda menambah tanda tambah dan kod negara sebelum nombor telefon kenalan, anda

tidak perlu mengedit nombor tersebut lagi semasa anda membuat panggilan dari negara lain.

Untuk menyunting kenalan

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik kenalan yang anda ingin sunting, kemudian ketik .

3

Sunting maklumat yang diingini.

4

Setelah anda selesai, ketik Selesai.

Sesetengah perkhidmatan penyelarasan tidak membenarkan anda menyunting butiran

kenalan.

Untuk menghubungkan gambar dengan kenalan

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik kenalan yang anda ingin edit, kemudian, ketik .

3

Ketik dan pilih kaedah yang dikehendaki untuk menambah gambar kenalan.

4

Apabila anda telah menambah gambar, ketik Selesai.

Anda juga boleh menambah gambar ke kenalan secara terus daripada aplikasi Album .

Untuk memperibadikan nada dering untuk kenalan

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik kenalan yang anda ingin sunting, kemudian ketik .

3

Ketik > Ttpkn nd dering.

4

Buat pilihan, kemudian ketik Selesai.

5

Ketik Selesai.

Untuk memadam kenalan

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Sentuh terus kenalan yang anda ingin padamkan.

3

Untuk memadam semua kenalan, ketik anak panah bawah untuk membuka

menu juntai bawah, kemudian pilih Tanda semua.

4

Ketik , kemudian ketik Padam.

47

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menyunting maklumat hubungan tentang diri anda

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik Diri saya, kemudian ketik .

3

Masukkan maklumat baru atau buat perubahan yang anda mahukan.

4

Setelah anda selesai, ketik Selesai.

Untuk mewujudkan kenalan baru daripada mesej teks

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik > Simpan.

3

Pilih kenalan sedia ada, atau ketik Wujudkan kenalan baru.

4

Sunting maklumat kenalan dan ketik Selesai.