Sony Xperia SP - Kegemaran dan kumpulan

background image

Kegemaran dan kumpulan

Anda boleh menandakan kenalan sebagai kegemaran supaya anda boleh mendapat

akses pantas kepadanya dari aplikasi Kenalan. Anda juga boleh menguntukkan

kenalan kepada kumpulan untuk mendapatkan akses yang lebih cepat kepada

mereka dari dalam aplikasi Kenalan.

Untuk menanda atau menyahtanda kenalan sebagai kegemaran

1

Dari Skrin utama, ketik , kemudian, ketik .

2

Ketik kenalan yang anda ingin tambah atau alihkan dari kegemaran anda.

3

Ketik .

Untuk melihat kenalan kegemaran anda

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik .

Untuk menentukan kenalan pada kumpulan

1

Dalam aplikasi Kenalan, ketik kenalan yang anda ingin tentukan kepada

kumpulan.

2

Ketik , kemudian ketik bar betul-betul di bawah Kumpulan.

3

Tandakan kotak semak untuk kumpulan yang anda mahu tambah kenalan

padanya.

4

Ketik Selesai.