Sony Xperia SP - Kandungan

background image

Kandungan

Xperia™ SP Panduan pengguna.................................................6
Langkah permulaan.....................................................................7

Mengenai Panduan Pengguna ini......................................................7
Android™ – apa dan mengapa?........................................................7
Gambaran keseluruhan peranti..........................................................8
Pemasangan......................................................................................9
Menghidupkan dan mematikan peranti............................................10
Mengunci dan membuka kunci skrin................................................11
Panduan persediaan........................................................................12
Akaun dan perkhidmatan.................................................................12

Mengetahui peranti anda...........................................................13

Menggunakan kekunci.....................................................................13
Menggunakan skrin sentuh..............................................................13
Bateri................................................................................................15
Skrin kunci........................................................................................18
Skrin utama......................................................................................18
Mengambil tangkapan skrin.............................................................21
Mengakses dan menggunakan aplikasi...........................................21
Status dan pemberitahuan...............................................................23
Tetapan mengakses.........................................................................26
Papan kekunci pada paparan..........................................................26
Pad telefon.......................................................................................27
Memasukkan teks menggunakan input suara..................................28
Menyunting teks...............................................................................28
Memperibadikan papan kekunci Xperia...........................................29
Menyuaikan peranti anda.................................................................30
Ingatan.............................................................................................33
Menggunakan headset ....................................................................34
Tetapan Internet dan pemesejan.....................................................34
Mengawal penggunaan data............................................................35
Tetapan rangkaian mudah alih.........................................................36

Memuat turun aplikasi...............................................................38

Memuat turun aplikasi daripada Google Play™...............................38
Memuat turun aplikasi daripada sumber lain...................................38

Menghubungi..............................................................................39

Membuat panggilan..........................................................................39
Menerima panggilan.........................................................................40
Panggilan sedang berjalan...............................................................41
Menggunakan log panggilan............................................................41

2

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Memajukan panggilan......................................................................42
Menyekat panggilan.........................................................................42
Berbilang panggilan.........................................................................42
Panggilan sidang..............................................................................43
Mel suara.........................................................................................43
Panggilan kecemasan......................................................................44

Kenalan ......................................................................................45

Memindahkan kenalan.....................................................................45
Mencari dan melihat kenalan...........................................................46
Menambah dan menyunting kenalan...............................................47
Kegemaran dan kumpulan...............................................................48
Menghantar maklumat kenalan........................................................48
Mengelakkan entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan.......................49
Menyandarkan kenalan....................................................................49

Pemesejan dan chat..................................................................50

Membaca dan menghantar mesej....................................................50
Mengatur mesej anda......................................................................51
Membuat panggilan daripada mesej................................................52
Tetapan mesej.................................................................................52
Pemesejan segera dan chat video...................................................52

E-mel...........................................................................................54

Menyediakan e-mel..........................................................................54
Menghantar dan menerima mesej e-mel.........................................54
Anak tetingkap pratonton e-mel.......................................................56
Mengatur mesej e-mel anda............................................................56
Tetapan akaun e-mel.......................................................................57
Gmail™............................................................................................57

Muzik...........................................................................................59

Memindahkan muzik ke peranti anda..............................................59
Mendengar muzik.............................................................................59
Skrin utama WALKMAN ..................................................................60
Senarai main....................................................................................62
Berkongsi muzik...............................................................................62
Mempertingkat bunyi........................................................................63
Petampak ........................................................................................63
Pengecaman muzik dengan TrackID™...........................................63
Perkhidmatan dalam talian Music Unlimited....................................65

Radio FM.....................................................................................66

Mendengar radio..............................................................................66
Saluran radio kegemaran.................................................................67
Tetapan bunyi..................................................................................67

3

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Kamera........................................................................................68

Mengambil gambar dan merakam video..........................................68
Pengecaman muka..........................................................................69
Menggunakan Smile Shutter™ untuk menangkap muka

tersenyum........................................................................................69
Menambah kedudukan geografi kepada foto anda..........................70
Tetapan kamera umum....................................................................70
Tetapan kamera pegun....................................................................71
Tetapan kamera video.....................................................................74

Album..........................................................................................76

Melihat foto dan video......................................................................76
Berkongsi dan mengurus foto dan video..........................................77
Menyunting foto dengan aplikasi Penyunting foto............................78
Album foto........................................................................................79
Melihat foto anda pada peta.............................................................80

Filem............................................................................................83

Menonton video dalam aplikasi Filem..............................................83
Memindahkan kandungan video ke peranti anda............................84
Menguruskan kandungan video.......................................................84

Video Unlimited..........................................................................86

Perkhidmatan Video Unlimited.........................................................86

Penyemak imbas web................................................................87

Menyemak imbas web.....................................................................87

Kesambungan.............................................................................88

Menyambung ke rangkaian wayarles...............................................88
Berkongsi kandungan dengan peranti yang DLNA Certified™........91
NFC..................................................................................................94
Teknologi wayarles Bluetooth®........................................................96
Menyambung peranti anda kepada komputer..................................98
Menyambungkan peranti anda pada set TV menggunakan kabel.101
Pencerminan skrin.........................................................................102
Mengimbas kod bar dengan aplikasi NeoReader™.......................102
Smart Connect...............................................................................103

Menyelaraskan data pada peranti anda.................................105

Perihal menyelaraskan data pada peranti anda.............................105
Menyelaras dengan perkhidmatan Google™.................................105
Menyelaras dengan Microsoft® Exchange ActiveSync®...............106
Menyelaraskan dengan Facebook™.............................................106

Peta dan lokasi.........................................................................108

Perkhidmatan dan sumber lokasi...................................................108
Menggunakan GPS........................................................................108
Google Maps™..............................................................................109

4

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Kalendar dan jam penggera....................................................110

Kalendar.........................................................................................110
Jam penggera................................................................................110

Sokongan dan penyelenggaraan............................................113

Mengemas kini peranti anda..........................................................113
Aplikasi Sandaran dan pemulihan..................................................114
Menetapkan semula peranti anda..................................................116
Mengunci dan melindungi peranti anda.........................................116
Mencari peranti anda.....................................................................119
Aplikasi sokongan..........................................................................119
Mengitar semula peranti anda........................................................119

Rujukan.....................................................................................120

Status dan gambaran keseluruhan ikon pemberitahuan................120
Gambaran keseluruhan aplikasi.....................................................121

Maklumat penting....................................................................123

Risalah maklumat penting..............................................................123
Pengehadan kepada perkhidmatan dan ciri...................................123
Maklumat undang-undang.............................................................123

5

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.