Sony Xperia SP - Tetapan kamera pegun

background image

Tetapan kamera pegun

Untuk melaraskan tetapan kamera pegun

1

Aktifkan kamera.

2

Untuk memapar semua tetapan, ketik .

3

Pilih tetapan yang anda mahu laraskan, kemudian sunting seperti yang diingini.

Gambaran keseluruhan tetapan kamera pegun

Resolusi

Pilih antara beberapa saiz gambar dan nisbah bidang sebelum mengambil foto. Foto

dengan resolusi yang lebih tinggi memerlukan ingatan yang lebih besar.

3264×2448(4:3)

Saiz gambar 8 mega piksel dengan nisbah bidang 4:3. Sesuai untuk foto yang ingin anda lihat pada

paparan bukan skrin lebar atau cetak dalam resolusi tinggi.

71

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

3104×1746(16:9)

Saiz gambar 5 mega piksel dengan nisbah bidang 16:9. Sesuai untuk foto yang ingin anda lihat pada

paparan bukan skrin lebar atau cetak dalam resolusi tinggi.

1632×1224(4:3)

Saiz gambar 2 mega piksel dengan nisbah bidang 4:3. Sesuai untuk foto yang ingin anda lihat pada

paparan bukan skrin lebar.

1920×1080(16:9)

Saiz gambar 2 mega piksel dengan nisbah bidang 16:9. Sesuai untuk foto yang ingin anda lihat pada

paparan skrin lebar.

Pemasa diri

Dengan pemasa diri anda boleh mengambil foto tanpa memegang peranti. Gunakan

fungsi ini untuk mengambil potret diri atau foto kumpulan agar semua orang boleh

berada dalam foto tersebut. Anda juga boleh menggunakan pemasa diri untuk

mengelakkan kamera bergegar semasa mengambil foto.

Hidup (10 s.)

Tetapkan tundaan 10 saat dari masa anda mengetik skrin kamera sehingga foto diambil.

Hidup (2 s.)

Tetapkan tundaan 2 saat dari masa anda mengetik skrin kamera sehingga foto diambil.

Matikan

Foto diambil sebaik sahaja anda mengetik skrin kamera.

Smile Shutter™

Gunakan fungsi Smile Shutter™ untuk menentukan jenis senyuman mana kamera

akan bertindak balas sebelum mengambil foto.

Mod fokus

Fungsi fokus mengawal bahagian foto yang seharusnya tajam. Apabila autofokus

berterusan dihidupkan, kamera sentiasa melaraskan fokus supaya kawasan dalam

bingkai fokus kuning kekal tajam.

Fokus auto tunggal

Kamera memfokus secara automatik pada subjek yang dipilih. Fokus auto berterusan dihidupkan. Sentuh

terus skrin kamera sehingga bingkai fokus kuning bertukar menjadi biru, yang menunjukkan fokus sudah

ditetapkan. Foto diambil apabila anda melepaskan jari anda.

Berbilang fokus auto

Fokus ditetapkan secara automatik pada beberapa kawasan imej. Sentuh terus skrin kamera sehingga

bingkai fokus kuning bertukar menjadi biru, yang menunjukkan fokus sudah ditetapkan. Foto diambil

apabila anda melepaskan jari anda. Fokus auto berterusan dimatikan.

Pengecaman muka

Kamera mengecam sehingga lima wajah manusia secara automatik, ditunjukkan oleh bingkai pada skrin.

Kamera memberi fokus secara automatik pada wajah terdekat. Anda juga boleh memilih wajah mana

yang hendak difokuskan dengan mengetiknya pada skrin. Apabila anda mengetik skrin kamera, bingkai

biru menunjukkan muka mana yang dipilih dan berada dalam fokus. Pengecaman muka tidak boleh

digunakan untuk semua jenis pemandangan. Fokus auto berterusan dihidupkan.

Fokus sentuh

Sentuh kawasan tertentu pada skrin kamera untuk menetapkan kawasan yang difokuskan. Fokus auto

berterusan dimatikan. Sentuh terus skrin kamera sehingga bingkai fokus kuning bertukar menjadi biru,

yang menunjukkan fokus sudah ditetapkan. Foto diambil apabila anda melepaskan jari anda.

Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan Manual.

ISO

Anda boleh mengurangkan kekaburan imej yang disebabkan keadaan gelap atau

subjek yang bergerak dengan meningkatkan kepekaan ISO.

Auto

Menetapkan kepekaan ISO secara automatik.

100

72

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Menetapkan kepekaan ISO kepada 100.

200

Menetapkan kepekaan ISO kepada 200.

400

Menetapkan kepekaan ISO kepada 400.

800

Menetapkan kepekaan ISO kepada 800.

Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan Manual.

Permeteran

Fungsi ini menentukan dedahan seimbang secara automatik dengan mengukur

jumlah cahaya yang terpancar pada imej yang anda ingin tangkap.

Tengah

Melaraskan dedahan ke tengah imej.

Purata

Mengira dedahan berdasarkan jumlah cahaya yang memancar pada seluruh imej.

Titik

Melaraskan dedahan dalam bahagian imej yang paling kecil yang anda ingin tangkap.

Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan Manual.

Penstabil imej

Apabila mengambil foto, sukar untuk memegang peranti dengan stabil. Penstabil

membantu anda dengan mengimbangi pergerakan kecil tangan.

Tetapan ini hanya tersedia dalam mod tangkapan Manual.

Pratonton

Anda boleh memilih untuk pratonton foto atau video sebaik sahaja anda

menangkapnya.

Tanpa had

Pratonton foto atau video kelihatan selepas anda menangkapnya.

5 saat

Pratonton foto atau video kelihatan selama 5 saat selepas anda menangkapnya.

3 saat

Pratonton foto atau video kelihatan selama 3 saat selepas anda menangkapnya.

Sunting

Pratonton foto atau video terbuka untuk penyuntingan selepas anda menangkapnya.

Matikan

Foto atau video disimpan selepas anda menangkapnya dan tiada pratonton kelihatan.

Denyar

Gunakan denyar untuk mengambil foto semasa keadaan pencahayaan tidak terang

atau apabila terdapat cahaya latar. Pilihan berikut tersedia apabila anda ketik ikon

denyar pada skrin kamera:

Auto

Kamera menentukan sama ada keadaan pencahayaan memerlukan penggunaan denyar atau tidak

secara automatik.

Hidupkan flash

Gunakan tetapan ini apabila latar belakang lebih cerah daripada subjek. Ini dapat mengeluarkan

bayangan gelap yang tidak diingini.

Pengurangan 'red eye'

73

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Mengurangkan warna merah mata semasa mengambil foto.

Matikan

Denyar dimatikan. Kadangkala, kualiti foto boleh menjadi lebih baik tanpa denyar, walaupun

keadaan pencahayaan lemah. Mengambil foto yang baik tanpa menggunakan denyar memerlukan

tangan yang stabil. Gunakan pemasa kendiri untuk mengelakkan foto yang kabur.

Lampu suluh

Lampu suluh atau kamera dihidupkan apabila anda mengambil foto.