Sony Xperia SP - Pengecaman muka

background image

Pengecaman muka

Anda boleh menggunakan pengecaman muka untuk membawa muka di luar fokus ke

dalam fokus. Kamera mengesan sehingga lima muka secara automatik, ditunjukkan

oleh bingkai putih. Bingkai kuning menunjukkan muka yang telah dipilih untuk fokus.

Fokus ditetapkan kepada muka yang terdekat dengan kamera. Anda juga boleh

mengetik salah satu bingkai untuk memilih muka yang mana perlu difokuskan.

Untuk menghidupkan pengesanan muka

1

Aktifkan kamera.

2

Ketik , kemudian pilih .

3

Ketik , kemudian ketik .

4

Ketik Mod fokus > Pengecaman muka.

Untuk mengambil foto menggunakan pengecaman muka

1

Apabila kamera dibuka dan Pengecaman muka dihidupkan, halakan kamera ke

subjek anda. Sehingga lima muka boleh dikesan dan setiap muka yang dikesan

dibingkaikan.

2

Tekan kekunci kamera separuh ke bawah. Bingkai kuning menunjukkan muka

mana berada dalam fokus.

3

Untuk mengambil foto, tekan kekunci kamera sepenuhnya ke bawah.