Sony Xperia SP - Mengambil gambar dan merakam video

background image

Mengambil gambar dan merakam video

1

Zum masuk atau zum keluar

2

Skrin utama kamera

3

Kekunci kamera – Aktifkan kamera/Ambil foto/Rakam video

4

Lihat foto dan video

5

Ambil foto atau rakam klip video

6

Undur selangkah atau keluar dari kamera

7

Ikon tetapan mod tangkapan

8

Ikon tetapan kamera dan ikon jalan pintas

9

Kamera depan

Untuk mengambil foto dari skrin kunci

1

Untuk mengaktifkan skrin, tekan sebentar kekunci kuasa .

2

Aktifkan kamera, leret ke kiri pada bahagian atas skrin.

3

Setelah kamera dibuka, ketik .

Untuk mengambil foto menggunakan kekunci kamera

1

Aktifkan kamera.

2

Tekan kekunci kamera sepenuhnya ke bawah.

Untuk mengambil foto dengan mengetik butang kamera pada paparan

1

Aktifkan kamera.

2

Halakan kamera ke arah subjek.

3

Ketik butang kamera pada paparan . Foto diambil sebaik sahaja anda

melepaskan jari anda.

Untuk mengambil potret diri menggunakan kamera depan

1

Aktifkan kamera.

2

Ketik .

3

Untuk mengambil foto, tekan kekunci kamera. Foto diambil sebaik sahaja anda

melepaskan jari anda.

Untuk menggunakan denyar kamera pegun

1

Apabila kamera dibuka, ketik .

2

Pilih tetapan denyar yang anda mahukan.

3

Ambil foto.

68

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk merakam video menggunakan kekunci kamera

1

Aktifkan kamera.

2

Ketik , kemudian pilih .

3

Jika kamera video tidak dipilih, ketik .

4

Untuk mula merakam video, tekan kekunci kamera.

5

Untuk berhenti merakam, tekan kekunci kamera semula.

Untuk merakam video dengan mengetik skrin

1

Aktifkan kamera.

2

Halakan kamera ke arah subjek.

3

Ketik untuk mula merakam.

4

Ketik untuk berhenti merakam.

Fungsi ini hanya tersedia dalam mod tangkapan Auto Superior.

Untuk melihat foto dan video anda

1

Aktifkan kamera, kemudian ketik imej kecil untuk membuka foto atau video.

2

Kuis ke kiri atau kanan untuk melihat foto dan video anda.

Untuk memadam foto atau video yang dirakam

1

Semak imbas ke foto atau video yang anda mahu padamkan.

2

Ketik skrin agar kelihatan.

3

Ketik .

4

Ketik Padam untuk sahkan.